Zamestnanie

Filozofia a hodnoty firmy

Odborne kvalifikovaní zamestnanci, ktorých baví práca s technickými výrobkami, tvoria základ nášho úspechu. Pre optimálnu spoluprácu medzi zamestnancami sme vytvorili vnútropodnikový kódex správania: Podporujeme otvorenú komunikáciu bez výčitiek, správanie orientované na riešenia a vzájomnú úctu medzi zamestnancami. Načúvame našim pracovníkom: Chválu a konštruktívnu kritiku zamestnancov na všetkých úrovniach berieme vážne a reagujeme na ňu vhodnými opatreniami.

Hodnoty sú pre nás dôležité - profesionálne, morálne aj ľudsky. Chceme podporovať výkonných súčasných zamestnancov a zároveň ako zamestnávateľ presviedčať nové talenty, aby posilnili firmu Distrelec. 

Rast vďaka zamestnancom

Spoločne s našimi zamestnancami chceme aj naďalej rásť. Aby sme dosiahli náš cieľ, musíme pochopiť našich zákazníkov a poznať ich potreby a očakávania. Zníženie byrokracie a rýchle rozhodovanie nám musí zabezpečiť vysokú kvalitu, včasné dodávky a najlepší servis. Berieme na seba zodpovednosť za svoje výsledky a motivovaní podávame výkony. Vážime si všetky osobné prínosy k úspešnosti podniku a podporujeme ich.

Úctyplné zaobchádzanie

Neustále zlepšujeme naše procesy, výrobky a služby. Hospodárne využívanie surovín vo všetkých fázach výroby a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov sú základom našej práce.

Rovnako samozrejmé sú aj úcta vo vzájomnom zaobchádzaní medzi ľuďmi a súdržnosť v rámci skupiny Distrelec. Ako tím ťaháme za jeden povraz, ale zároveň si každý deň znovu kladieme vyššie nároky. Naša firemná kultúra sa vyznačuje otvorenosťou ku konštruktívnej kritike, snahou o opodstatnené riešenia a vyhýbanie sa vzájomnému obviňovaniu.

Aktivní uchazeči o práci

Hledají se talenty

"Máme rádi elektroniku" a těšíme se na setkání s talentovanými profesionály, kteří by chtěli být součástí rodiny Distrelec! Svým aktivním zájmem o práci ukazujete svoji bezprostřednost a pružnost - pošlete nám, nejlépe hned, své materiály, které co nejvíc napoví o vašich schopnostech, na adresu m.jezek[at]distrelec.com. info-sk@distrelec.com.