Podnik
Súkromný
EURbez DPH
Všetko
Košík
Všetko

KVALITA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi

Spoločnosť Distrelec Group dôsledne dodržiava zákony a normatívne usmernenia. Považujeme sa aj za priekopníkov a priamo využívame najnovšie poznatky: Často a v predstihu integrujeme obsahy mnohých pravidiel a predpisov do nášho podnikania. Sme si vedomí toho, že musíme udržateľne chrániť naše životné prostredie a v súlade s touto filozofiou sa zúčastňovať na mnohých environmentálnych projektoch.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

Mnohé opatrenia environmentálneho manažmentu, ktoré zriadila spoločnosť Distrelec Group uľahčujú našim zákazníkom ich každodenné podnikanie: Zaručujeme, že v tovare alebo balení nepoužívame látky, ktoré sú potenciálne škodlivé pre životné prostredie alebo zdravie alebo udržiavame ich obsah výrazne pod zákonom stanovenými maximálnymi hodnotami. Dodržiavame požiadavky na balenie, predpisy o vrátení tovaru a ešte oveľa viac. Pre vás, zákazníka, to znamená, že sa nemusíte trápiť so schvaľovacími postupmi, ktoré sú časovo a finančne náročné.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE NA TÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽMENTU NEUSTÁLE PO RUKE

V prípade otázok o použitých látkach, či už na skladovanie, odosielanie alebo konštrukciu zariadení, sme pre vás vytvorili niekoľko rôznych možností: Online katalóg obsahuje farebné symboly, ktoré indikujú použitie (alebo nepoužitie) škodlivých látok. Online informačné centrum poskytuje aktuálne informácie, ktoré si môžete jednoducho kedykoľvek stiahnuť. Naši zamestnanci, ako partneri pre osobný kontakt, radi odpovedia na vaše otázky na mieste alebo telefonicky. Novinári sa môžu dozvedieť akékoľvek informácie v našom tlačovom oddelení.

ISO 9001:2015 – JEDNODUCHO VYŠŠIA KVALITA

Vďaka certifikovanému systému riadenia kvality v súlade s normou ISO 9001:2015 umožňujeme našim zákazníkom a partnerom transparentné a objektívne hodnotenie našich služieb.

Certifikát na stiahnutie (DE, CH, AT, IT, NL)

Certifikát na stiahnutie (SE, DK, EE, NO, FI, LV, PO, LT)

ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Certifikát na stiahnutie (SE, DK, PO, LT, NO, EE, FI, LV)

NERASTNÉ SUROVINY Z KONFLIKTNÝCH OBLASTÍ V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI

Podporujeme Dodd-Frankov zákon, ktorého cieľom je zastaviť nezákonné využívanie zdrojov v krízových oblastiach. Naši dodávatelia sú povinní zabezpečiť zákonný pôvod surovín.

Vyhlásenie o záväzku je možné stiahnuť  

CMRT  (šablóna na hlásenie nerastných surovín z konfliktných oblastí) (k dispozícii len v angličtine)

ĎALŠIE VYHLÁSENIA