Oznámenie o informáciách

1. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady opisujú správu našej webovej lokality vzhľadom na činnosti súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov pri návšteve našej spoločnosti na nasledujúcej webovej lokalite:

www.distrelec.sk

(„webová lokalita")

Konkrétne sa vzťahujú len na obsah našej webovej lokality a nevzťahujú sa na žiadnu inú webovú lokalitu, ktorú môžu používatelia navštíviť kliknutím na externé prepojenia uvedené na webovej lokalite.

Na niektoré služby alebo informácie ponúkané na portáli sa môžu vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov. V takýchto prípadoch sa zverejnia samostatné zásady ochrany osobných údajov.

Slovom „vy" sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označujete vy ako osoba.

Slovami „my" alebo „nás/nami/nám" sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom označuje správca údajov.

1.1. AKÉ ÚDAJE SA ZHROMAŽĎUJÚ?

Výrazom „Osobné údaje" sa označujú informácie o vás.

Ak navštívte túto webovú lokalitu, môžeme zhromažďovať osobné údaje buď:

(i) priamo na základe žiadosti o poskytnutie údajov (Ak použijete ktorúkoľvek z funkcií „Prihlásiť sa na odber" na webovej lokalite, môžu sa od vás požadovať kontaktné údaje, ako aj informácie o stránke, ktorú ste navštívili, alebo obsah, ktorý sa vám zobrazuje.), alebo

(ii) nepriamo, napríklad pomocou súborov „cookie" (ako je to opísané nižšie), alebo sledovaním používania určitých stránok webovej lokality (napr. vaša IP adresa) a ďalšími technickými prostriedkami na monitorovanie používania webovej lokality.

Cez webovú lokalitu nezhromažďujeme citlivé údaje.

1.2. AKO SA OSOBNÉ ÚDAJE POUŽIJÚ?

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tejto webovej lokality môžete spracovať a používať na nasledujúce účely:

• na správu webovej lokality; a

• na poskytovanie informácií, produktov a služieb na vašu žiadosť, napríklad na prispôsobenie obsahu zobrazovaného na webovej lokalite vašim špecifickým požiadavkám a na to, aby sme mohli správne reagovať na vašu spätnú väzbu a otázky.

1.3. POUŽÍVAJÚ SA NA PORTÁLI SÚBORY „COOKIE"?

Súbory „cookie" sú informácie odosielané webovým serverom do počítača používateľa, ktoré sa v počítači ukladajú.

Ak chcete vedieť, ktoré súbory „cookie" sa používajú na tejto webovej lokalite, pozrite si kapitolu Spoločnosť Distrelec a súbory „cookie". Ak chcete odmietnuť používanie súborov „cookie", upravte nastavenia svojho internetového prehliadača (informácie o vykonaní tohto kroku nájdete na webovej lokalite prehliadača).

Okrem toho berte v takomto prípade na vedomie, že sa tým môže ovplyvniť navigácia na tejto webovej lokalite a využívanie obsahu tejto webovej lokality.

1.4. AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SVOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM A ZMENIŤ ICH?

Máte právo požiadať o prístup ku všetkým vašim osobným údajom, ktoré sme zhromaždili, požiadať o ich opravu alebo namietať ich spracovanie a podať sťažnosť.

Ďalšie informácie o činnostiach súvisiacich so spracovaním vykonaných správcom údajov a o uplatnení si vašich práv vám poskytne správca údajov na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com

1.5. PRENÁŠAJÚ SA OSOBNÉ ÚDAJE DO INEJ KRAJINY A ZVEREJŇUJÚ SA OSOBNÉ ÚDAJE ĎALĎÍM SUBJEKTOM?

Webová lokalita sa nachádza na serveri v rámci EÚ a vaše údaje sa mimo EÚ neprenesú.


1.6. AKO DLHO SA OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, len kým je to primerane nevyhnutné na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V prípade žiadosti budú vaše osobné údaje odstránené z webovej lokality do niekoľkých týždňov od vašej návštevy.

1.7. KTO JE SPRÁVCA ÚDAJOV?

Správca vašich osobných údajov („ Správca údajov") je spoločnosť Distrelec Manchester Ltd. so sídlom na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo.


2. SPOLOČNOSŤ DISTRELEC A SÚBORY „COOKIE"

Naše webové lokality a webové lokality pre mobilné zariadenia využívajú súbory „cookie" na vylepšovanie používania online obsahu. Používaním našej webovej lokality a vyjadrením súhlasu s príslušnými usmerneniami vyhlasujete, že nám povoľujete používať súbory „cookie" v súlade s podmienkami týchto zásad.

2.1 Čo je súbor „cookie" a ako sa súbory „cookie" na webovej lokalite spoločnosti Distrelec používajú?

„Cookie" je súbor, ktorý obsahuje údaje (reťazec písmen a číslic). Tento súbor sa prenesie z webového servera do webového prehliadača pri návšteve webovej lokality a následne ho prehliadač uloží. Príslušné ID sa potom prenesie späť vždy, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera.

Súbory „cookie" neobsahujú žiadne informácie, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať. Môžeme však prepojiť osobné údaje, ktoré o vás máme uložené, s údajmi uloženými v súboroch „cookie" a prepojiť ich s týmito získanými údajmi.

Informácie, ktoré získame na základe vášho používania súborov „cookie", používame na nasledujúce účely:

 • Rozpoznanie vášho počítača pri návšteve našej webovej lokality.
 • Zlepšenie používania webovej lokality.
 • Analýzu spôsobu používania webovej lokality.
 • Správu webovej lokality.
 • Zabránenie podvodom a zvýšenie úrovne zabezpečenia webovej lokality.
 • Prispôsobenie našej webovej lokality pre vás (poskytovaním cielených noviniek, ktoré by vás mohli zaujímať).
 • Sledovanie cesty prehliadania našej webovej lokality, čo nám umožňuje používať určité funkcie (príklady: pridávanie/odstraňovanie produktov v nákupnom košíku, finalizovanie nákupu a platba).

Keď pridávate položky do objednávkového formulára, no počas návštevy sa rozhodnete neuskutočniť žiaden nákup, uložíme preferenčné číslo objednávkového formulára do súboru „cookie", aby bolo používanie praktickejšie a aby ste mohli formulár znova zobraziť pri ďalšej návšteve.

2.2 Je aktivácia súborov „cookie" bezpečná?

Áno. Súbory „cookie" sú len krátke reťazce údajov, ktoré nemôžu samostatne vykonávať žiadne operácie. Spoločnosť Distrelec odporúča, aby ste webovému prehliadaču povolili prijímať súbory „cookie" z našej webovej lokality.

2.3 Ako upravím nastavenia súborov „cookie"?

Ak chcete súbory „cookie" aktivovať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov platných pre konkrétny prehliadač.

Microsoft Internet Explorer

 • V ponuke Nástroje vyberte položku Možnosti siete internet.
 • Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.
 • V časti Nastavenie kliknite na tlačidlo Štandardné (alebo manuálne posuňte posúvač na možnosť Stredná).
 • Kliknite na tlačidlo OK.

Mozilla Firefox

 • Prejdite do ponuky Nástroje.
 • Vyberte položku Možnosti.
 • Vyberte ikonu s označením Súkromie a bezpečnosť.
 • Kliknite na políčko, ktoré umožňuje webovým lokalitám používať súbory „cookie" (v časti Použiť vlastné nastavenia histórie).
 • Kliknutím na tlačidlo OK uložte vykonané zmeny.

Google Chrome

 • V ponuke prispôsobenia a ovládania vyberte položku Nastavenia.
 • V časti Rozšírené (Ochrana súkromia a zabezpečenie/nastavenie obsahu) vyhľadajte položku Súbory „cookie".
 • Ak chcete povoliť používanie súborov „cookie", je potrebné vybrať možnosť Povoliť nastavenie lokálnych údajov (alebo Aktivovať všetky súbory „cookie").
 • Kliknite na tlačidlo OK.

Safari

 • Vyberte položky Safari > Nastavenia a kliknite na položku Súkromie.
 • Do poľa Blokovať súbory „cookie" zadajte či a kedy má prehliadač Safari prijímať súbory „cookie" z webových lokalít.

2.4 Aké typy súborov „cookie" využíva webová lokalita spoločnosti Distrelec?

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal súbory „cookie" (podrobné informácie o tomto nastavení nájdete v Pomocníkovi svojho prehliadača). V prípade takéhoto nastavenia nebudete mať k dispozícii niektoré prispôsobené funkcie našej webovej lokality.

2.5 Využívame tri typy súborov „cookie":

Súbory „cookie" relácie - ide o dočasné súbory, ktoré sa aktivujú len počas vašej návštevy (relácie) našej webovej lokality. Zvyčajne takéto súbory „cookie" prehliadač odstráni ihneď po zatvorení prehliadača.

Trvalé súbory „cookie" - tieto súbory sú aktívne po ukončení relácie prehliadača (príklad: keď sa registrujete na webovú lokalitu a neskôr sa na ňu vrátite späť, webová lokalita si zapamätá, kto ste a zobrazí príslušnú uvítaciu správu). Takéto možnosti poskytujú trvalé súbory „cookie".

Súbory „cookie" tretích strán - keď používate našu webovú lokalitu, prenášať sa vám môžu súbory „cookie" tretích strán. Ak navštívite webovú lokalitu s vloženým obsahom, napríklad s videami zo služby YouTube, tieto webové lokality vám môžu prenášať súbory „cookie". Spoločnosť Distrelec nemonitoruje nastavenia takýchto súborov „cookie". Odporúčame, aby ste si vyžiadali ďalšie informácie o týchto súboroch „cookie" na webových lokalitách takýchto tretích strán, a zistili, aké sú možnosti ich správy.

Nižšie nájdete zoznam súborov „cookie", ktoré spoločnosť Distrelec využíva najčastejšie, a vysvetlenie spôsobu ich používania.

Cookie type

File name

Purpose

Distrelec Cookies

JSESSIONID

Distrelec uses this cookie to provide functionality including, but not limited to, remembering who you are when you have logged into the web shop and remembering the items you have put into the cart. If you block these cookies you will not be able to use the web shop to place orders or access your account.

sessionSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences during your current visit to the Distrelec web shop only. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

shopSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences and use them every time you visit the Distrelec web shop. For example your choice of language and how many products you want to view on a search results page. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

Third Party Cookies

Adobe Analytics

AMCV_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; AMCVS_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; Cookies in the format of s_xx, e.g. s_cc; s_getNewRepeat

Allows Adobe Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site.

Affilinet

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Barilliance

cbar_cart_checksum; cbar_lvt; cbar_sess; cbar_sess_pv; cbar_uid

These cookies allow Distrelec to send you marketing emails about products related to your purchases and reminders when you've left items in your Cart.

Bing

_uetsid; MUID; MUIDB

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Content Square

_cs_id; _cs_c; _cs_s

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site through user behaviour tracking.

Criteo

uid; eid

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

DoubleClick by Google

IDE

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Facebook

SS-PC_1; SS-PC_2

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Adwords

1P_JAR; NID

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Analytics

_ga; _gid; _gat_international

Allows Google Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site

Hotjar

Cookies starting with _hj* e.g:_hjDonePolls; _hjIncludedInSample;

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site. This is through on-site polls, surveys and user behaviour tracking.

Linked In

bcookie; bscookie; lidc; lang; UserMatchHistory; BizoID

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Products Up

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

TopPreise

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Twitter

personalization_id

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Unbounced

ubvs; ubvt; ubpv

These cookies are added by the Unbounced service, that Distrelec uses to build pages that users arrive on when clicking through from some of our marketing campaigns.

Vivocha

vvctest; vvcu; vvct

These cookies are used by our live chat service to allow us to provide support to customers on our website. If you choose to block these cookies you will not be able to use live chat.

Word Press

uncodeAI.screen; wp-settings-time-5; wp-settings-5; uncodeAI.css; uncodeAI.images; PHPSESSID

These cookies allow Distrelec to remember your settings when you visit our Current Blog and load images and text more quickly.

2.6 Nastavenia súborov „cookie"

Ďalšie informácie o používaní súborov „cookie" na webových lokalitách nájdete na adrese www.allaboutcookies.org

2.7 Blokovanie súborov „cookie"

Väčšina prehliadačov disponuje možnosťou blokovania súborov „cookie". Príklad blokovania:

 • V programe Internet Explorer môžete zablokovať všetky súbory „cookie" kliknutím na položky Nástroje, Možnosti siete internet, Ochrana osobných údajov a následným výberom položky Zablokovať všetky súbory „cookie" pomocou posúvača.
 • V programe Mozilla Firefox môžete všetky súbory „cookie" zablokovať kliknutím na položku Nástroje, potom na položku Možnosti a vypnutím možnosti Prijímať súbory „cookie" z lokalít v časti Súkromie a bezpečnosť.

Zablokovanie všetkých súborov „cookie" má však negatívny vplyv na používanie mnohých webových lokalít.

2.8 Odstránenie súborov „cookie"

Máte, samozrejme, možnosť taktiež odstrániť ľubovoľné súbory „cookie" uložené vo vašom počítači.

 • Ak používate program Internet Explorer, súbory „cookie" musíte odstrániť manuálne (pokyny na vykonanie odstránenia nájdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835).
 • Ak používate program Mozilla Firefox a chcete odstrániť súbory „cookie", musíte najprv zistiť, či sú súbory „cookie" odstránené pri použití možnosti Odstrániť súkromné údaje (toto nastavenie môžete zmeniť kliknutím na položky Nástroje, Možnosti Nastavenia a Súkromie a bezpečnosť) a kliknutí na položku Odstrániť aktuálnu históriu v ponuke Nástroje.

Na tejto webovej lokalite a jej mobilných aplikáciách sa údaje zhromažďujú a ukladajú pomocou služby Adobe Analytics, čo je služba na webovú analýzu poskytovaná spoločnosťou Adobe, a pomocou služby Google Analytics, čo je služba na webovú analýzu poskytovaná spoločnosťou Google. Používajú sa na vytváranie používateľských profilov pod pseudonymami. Tieto používateľské profily sa používajú na analýzu správania návštevníkov a hodnotia sa s cieľom vylepšiť a efektívne navrhnúť naše webové stránky a sortiment našich produktov. Súbory cookie sa používajú v rámci tohto procesu. Povolenie zhromažďovania a ukladania údajov na účely webovej analýzy môže v budúcnosti kedykoľvek odmietnuť.

Na tejto webovej lokalite sa na zhromažďovanie a ukladanie informácií o prehliadaní webovej lokality návštevníkom v anonymnej forme využíva takzvaná technológia retargetingu. Údaje sa ukladajú vo vašom počítači pomocou textových súborov „cookie". Táto technológia používa algoritmus na analyzovanie prehliadania a dokáže zobraziť cielené odporúčania na produkty na iných webových lokalitách vo forme reklamných bannerov založených na záujme. V žiadnom prípade sa nemôžu tieto údaje použiť na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej lokality. Zhromaždené údaje sa používajú výlučne na vylepšenie ponuky. Údaje nemôžu využívať tretie strany a tieto údaje sa ani tretím stranám neprenášajú.

Ak chcete službe Adobe Analytics zakázať sledovanie, kliknite na toto prepojenie

Ak chcete službe Google Analytics zakázať sledovanie, využite browser plug in, ktorý slúži na vaše vyradenie zo sledovania.

Poznámka: Kliknutím na vyššie uvedené prepojenia budete presmerovaní na inú stránku, pričom akékoľvek informácie zobrazené na cieľovej adrese nemôžeme nijakým spôsobom meniť ani upravovať.

2.9 Vkladanie doplnkov sociálnych sietí

Na našej webovej lokalite sa používajú doplnky sociálnych sietí pre služby Facebook, Google a ďalšie služby. Na našej internetovej lokalite sa preto zobrazujú tlačidlá „+ 1", „f" alebo „Páči sa mi". Ide o ponuky amerických spoločností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA)

Priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook alebo Google sa vytvorí až po kliknutí na tlačidlá „+ 1", „f" alebo „Páči sa mi". Obsah tlačidla „+ 1", „f" alebo „Páči sa mi" potom spoločnosť Google alebo Facebook prenesie priamo do vášho prehliadača a začlení ho do webovej lokality. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Google alebo Facebook zhromaždia prostredníctvom tlačidla.

Viac informácií o rozsahu, type, účele a ďalšom spracovaní vašich údajov a možnostiach ochrany súkromia nájdete na internetových stránkach spoločnosti Facebook a Google (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html).

Odhlásením sa zo stránok sociálnych sietí (Facebook a Google +) a odstránením nastavených súborov „cookie" môžete spoločnostiam Facebook a Google zabrániť v zhromažďovaní informácií o vás počas návštevy našej webovej lokality.

2.10 Ochrana pred spamom/útokmi DDOS

Na našej webovej lokalite sa ako ochrana pred spamom a útokmi DDOS používa služba reCAPTCHA od spoločnosti Google. Táto služba analyzuje vaše správanie na webovej lokalite, konfiguráciu vášho počítača (vrátane akýchkoľvek už nainštalovaných súborov „cookie" od spoločnosti Google) a vašu IP adresu, aby sa určilo, či ste pravý, alebo zlomyseľný používateľ. V prípade zistenia problému budete vyzvaní na dokončenie určitých úloh, aby ste dokázali, že nie ste robot. Napríklad pri odosielaní formulára.

Tieto údaje sa odosielajú priamo medzi vaším počítačom a servermi spoločnosti Google v Európe a USA. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré zhromažďujú ani na účel ich následného použitia.

Google reCAPTCHA je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Viac informácií o rozsahu, type, ďalšom spracovaní vašich údajov a možnostiach ochrany súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google ( https://www.google.com/policies/privacy/ ) a v podmienkach poskytovania služby ( https://www.google.com/policies/terms/ ).


3. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE PRE POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV

podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov")

3.1 SPRÁVCA ÚDAJOV

Správca vašich osobných údajov („ Správca údajov") je spoločnosť Distrelec Manchester Ltd. so sídlom na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo).

Správcu údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com alebo prostredníctvom expresného kuriéra na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo.

3.2 DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SÚVISIACICH SO SPRACOVANÍM

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú osobné údaje definované nasledovne: „ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifikujúce jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu takejto osoby; " („údaje").

Na vašu výslovnú žiadosť môže správca údajov spracovať vaše údaje na odosielanie marketingových e-mailov, informovanie o špeciálnych akciách a nových dostupných produktoch a službách.

V každom prípade sa budeme snažiť, aby sa informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli vhodné na tieto účely a nepredstavovali narušenie vášho súkromia.

V prípade nemožnosti získania vašich údajov:

Účely činností súvisiacich so spracovaním

Povinný alebo dobrovoľný charakter žiadosti o poskytnutie osobných údajov

Následky neposkytnutia osobných údajov

Právny základ spracovania vašich údajov

Doba uchovávania údajov

Odosielanie marketingových komunikačných materiálov (napríklad o nových produktoch a technológiách)

Dobrovoľné, na základe súhlasu

Nebude možné poskytovať vám špeciálne ponuky ani nové produkty/služby

Váš výslovný súhlas

Do odvolania súhlasu.

Štatistická analýza

Osobné údaje budú anonymizované

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa (anonymné údaje)

Neuplatňuje sa

3.3 SPRÍSTUPNENIE VAŠICH ÚDAJOV SPRACOVATEĽOM ÚDAJOV V RÁMCI EÚ A MIMO EÚ

Na zabezpečenie splnenia účelov uvedených v odseku 3.2 uvedených vyššie môže správca údajov sprístupniť vaše osobné údaje tretím stranám v nasledujúcich kategóriách:

1. Tretie strany poskytujúce IT služby pre informačné systémy správcu údajov a IT infraštruktúru.

Vyššie uvedená tretia strana môže vystupovať ako spracovateľ údajov poverený správcom údajov.

Okrem toho údaje spracúvajú zamestnanci správcu údajov poverení ako osoby zodpovedné za spracovanie.

Okrem toho možno vaše údaje sprístupniť tretím stranám, ak sa takéto sprístupnenie vyžaduje zákonmi a/alebo ho požadujú orgány verejnej správy.

Vaše osobné údaje nebudeme šíriť.

3.4 VAŠE PRÁVA AKO SUBJEKTU ÚDAJOV

Počas celej doby, kedy vlastníme alebo spracúvame vaše údaje (aj v prípade citlivých údajov) máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:

Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré o vás máme;

Právo na nápravu - máte právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov, ktoré o vás máme;

Právo na vymazanie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré o vás máme, z našich záznamov;

Právo na obmedzenie spracovania - tam, kde platia určité obmedzenia, máte právo na obmedzenie spracovania;

Právo na prenos - máte právo na prenos údajov, ktoré o vás máme, inej organizácii;

Právo namietať - máte právo namietať spracovanie;

Právo na podanie sťažnosti - ak správca údajov zamietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, budeme vás informovať o dôvode. Máte právo na podanie sťažnosti na základe odseku 3.5 nižšie.

Spoločnosť Distrelec Manchester Ltd. môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com alebo prostredníctvom expresného kuriéra na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo.

3.5 SŤAŽNOSTI

Ak chcete podať sťažnosť na správcu údajov kvôli spôsobu spracovania vašich údajov alebo spôsobu vybavovania vašej sťažnosti, máte právo podať ju priamo u dozorného orgánu a správcu údajov, ako je to stanovené v predchádzajúcom odseku 3.1.

3.6 VYJADRENIE SÚHLASU

Vyjadrením súhlasu s týmto informačným oznámením nám udeľujete povolenie na spracovanie vašich údajov špeciálne na účely vymedzené v odsekoch 3.2 a 3.3.

Súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na nasledujúcej adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo.

* * *


4. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov")

4.1 SPRÁVCA ÚDAJOV A ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Správca vašich osobných údajov („Správca údajov") Distrelec Gesellschaft m. b. H. so sídlom na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.

Správcu údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com alebo prostredníctvom expresného kuriéra na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.

4.2 DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SÚVISIACICH SO SPRACOVANÍM

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú osobné údaje definované nasledovne: „ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifikujúce jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu takejto osoby; " („údaje").

Vaše údaje zhromažďujeme, aby sme vám mohli poskytovať požadované tovary alebo služby vrátane činností starostlivosti o zákazníkov.

Okrem toho môže na vašu výslovnú žiadosť správca údajov spracovať vaše údaje na odosielanie marketingových e-mailov, informovanie o špeciálnych akciách a nových dostupných produktoch a službách.

V každom prípade sa budeme snažiť, aby sa informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli vhodné na tieto účely a nepredstavovali narušenie vášho súkromia.

V prípade nemožnosti získania vašich údajov:

Účely činností súvisiacich so spracovaním

Povinný alebo dobrovoľný charakter žiadosti o poskytnutie osobných údajov

Následky neposkytnutia osobných údajov

Právny základ spracovania vašich údajov

Doba uchovávania údajov

Zapojenie a správa klientov (správa zmluvných vzťahov, získavanie zákazníkov, spracovanie predajných objednávok, plnenie dodávok a prepravy, vydávanie faktúr, inkasovanie platieb, popredajné a technické služby)

Povinné

Nebude možné poskytovať vám požadované služby alebo tovary

Plnenie zmluvy

12 rokov po ukončení platnosti zmluvy

Plnenie právnych požiadaviek

Povinné

Nebude možné poskytovať vám požadované služby alebo tovary

Právne záväzky

12 rokov

Starostlivosť o zákazníkov

Povinné

Nebude možné poskytovať vám požadované služby alebo tovary

Váš implicitný súhlas

12 rokov po ukončení platnosti zmluvy

Odosielanie marketingových komunikačných materiálov

Dobrovoľné, na základe súhlasu

Nebude možné poskytovať vám špeciálne ponuky ani nové produkty/služby

Váš výslovný súhlas

Až do odstúpenia (alebo odvolania súhlasu)

Analýza osobných preferencií na účely odosielania špeciálnych prispôsobených akčných ponúk

Dobrovoľné

Nebude možné poskytovať vám špeciálne ponuky ani nové produkty/služby

Oprávnený záujem

Kým sa predmet bude spracovávať

Štatistická analýza

Osobné údaje budú anonymizované

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa (anonymné údaje)

Neuplatňuje sa

4.3 SPRÍSTUPNENIE VAŠICH ÚDAJOV SPRACOVATEĽOM ÚDAJOV V RÁMCI EÚ A MIMO EÚ

Na zabezpečenie splnenia účelov uvedených v odseku 4.2 uvedených vyššie môže správca údajov sprístupniť vaše osobné údaje tretím stranám v nasledujúcich kategóriách:

1. Úrady a dozorné orgány

2. Tretie strany, ktoré vykonávajú daňové a administratívne úlohy v mene správcu údajov

3. Tretie strany poskytujúce IT služby pre informačné systémy správcu údajov a IT infraštruktúru.

4. Tretie strany poskytujúce služby súvisiace s obstarávaním/dodávkou požadovaných produktov alebo služieb.

5. Ostatné právne subjekty zo skupiny Datwyler Group na plnenie procesov súvisiacich s objednávkami v rámci EÚ.

Vyššie uvedená tretia strana môže vystupovať ako správca údajov alebo spracovateľ údajov poverený správcom údajov.

Okrem toho údaje spracúvajú zamestnanci správcu údajov poverení ako osoby zodpovedné za spracovanie.

Vaše osobné údaje nebudeme šíriť.

4.4 VAŠE PRÁVA AKO SUBJEKTU ÚDAJOV

Počas celej doby, kedy vlastníme alebo spracúvame vaše údaje (aj v prípade citlivých údajov) máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:

Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré o vás máme;

Právo na nápravu - máte právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov, ktoré o vás máme;

Právo na vymazanie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré o vás máme, z našich záznamov;

Právo na obmedzenie spracovania - tam, kde platia určité obmedzenia, máte právo na obmedzenie spracovania;

Právo na prenos - máte právo na prenos údajov, ktoré o vás máme, inej organizácii;

Právo namietať - máte právo namietať spracovanie;

Právo na podanie sťažnosti - ak správca údajov zamietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, budeme vás informovať o dôvode. Máte právo na podanie sťažnosti na základe odseku 4.5 nižšie.

Spoločnosť Distrelec Gesellschaft m. b. H. môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421 233527833, na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com alebo prostredníctvom expresného kuriéra na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.

4.5. SŤAŽNOSTI

Ak chcete podať sťažnosť na správcu údajov kvôli spôsobu spracovania vašich údajov alebo spôsobu vybavovania vašej sťažnosti, máte právo podať ju priamo u dozorného orgánu a Správcu údajov, ako je to stanovené v predchádzajúcom odseku 4.1.

4.6 VYJADRENIE SÚHLASU

Vyjadrením súhlasu s týmto informačným oznámením nám udeľujete povolenie na spracovanie vašich údajov špeciálne na účely vymedzené v odsekoch 4.2 a 4.3.

Súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať alebo zrušiť na nasledujúcej adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.