Oznámenie o informáciách

1. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady opisujú správu našej webovej lokality vzhľadom na činnosti súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov pri návšteve našej spoločnosti na nasledujúcej webovej lokalite:

www.distrelec.sk

(„webová lokalita")

Konkrétne sa vzťahujú len na obsah našej webovej lokality a nevzťahujú sa na žiadnu inú webovú lokalitu, ktorú môžu používatelia navštíviť kliknutím na externé prepojenia uvedené na webovej lokalite.

Na niektoré služby alebo informácie ponúkané na portáli sa môžu vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov. V takýchto prípadoch sa zverejnia samostatné zásady ochrany osobných údajov.

Slovom „vy" sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označujete vy ako osoba.

Slovami „my" alebo „nás/nami/nám" sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom označuje správca údajov.

1.1. AKÉ ÚDAJE SA ZHROMAŽĎUJÚ?

Výrazom „Osobné údaje" sa označujú informácie o vás.

Ak navštívte túto webovú lokalitu, môžeme zhromažďovať osobné údaje buď:

(i) priamo na základe žiadosti o poskytnutie údajov (Ak použijete ktorúkoľvek z funkcií „Prihlásiť sa na odber" na webovej lokalite, môžu sa od vás požadovať kontaktné údaje, ako aj informácie o stránke, ktorú ste navštívili, alebo obsah, ktorý sa vám zobrazuje.), alebo

(ii) nepriamo, napríklad pomocou súborov „cookie" (ako je to opísané nižšie), alebo sledovaním používania určitých stránok webovej lokality (napr. vaša IP adresa) a ďalšími technickými prostriedkami na monitorovanie používania webovej lokality.

Cez webovú lokalitu nezhromažďujeme citlivé údaje.

1.2. AKO SA OSOBNÉ ÚDAJE POUŽIJÚ?

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tejto webovej lokality môžete spracovať a používať na nasledujúce účely:

• na správu webovej lokality; a

• na poskytovanie informácií, produktov a služieb na vašu žiadosť, napríklad na prispôsobenie obsahu zobrazovaného na webovej lokalite vašim špecifickým požiadavkám a na to, aby sme mohli správne reagovať na vašu spätnú väzbu a otázky.

1.3. POUŽÍVAJÚ SA NA PORTÁLI SÚBORY „COOKIE"?

Súbory „cookie" sú informácie odosielané webovým serverom do počítača používateľa, ktoré sa v počítači ukladajú.

Ak chcete vedieť, ktoré súbory „cookie" sa používajú na tejto webovej lokalite, pozrite si kapitolu Spoločnosť Distrelec a súbory „cookie". Ak chcete odmietnuť používanie súborov „cookie", upravte nastavenia svojho internetového prehliadača (informácie o vykonaní tohto kroku nájdete na webovej lokalite prehliadača).

Okrem toho berte v takomto prípade na vedomie, že sa tým môže ovplyvniť navigácia na tejto webovej lokalite a využívanie obsahu tejto webovej lokality.

1.4. AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SVOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM A ZMENIŤ ICH?

Máte právo požiadať o prístup ku všetkým vašim osobným údajom, ktoré sme zhromaždili, požiadať o ich opravu alebo namietať ich spracovanie a podať sťažnosť.

Ďalšie informácie o činnostiach súvisiacich so spracovaním vykonaných správcom údajov a o uplatnení si vašich práv vám poskytne správca údajov na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com

1.5. PRENÁŠAJÚ SA OSOBNÉ ÚDAJE DO INEJ KRAJINY A ZVEREJŇUJÚ SA OSOBNÉ ÚDAJE ĎALĎÍM SUBJEKTOM?

Webová lokalita sa nachádza na serveri v rámci EÚ a vaše údaje sa mimo EÚ neprenesú.


1.6. AKO DLHO SA OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, len kým je to primerane nevyhnutné na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V prípade žiadosti budú vaše osobné údaje odstránené z webovej lokality do niekoľkých týždňov od vašej návštevy.

1.7. KTO JE SPRÁVCA ÚDAJOV?

Správca vašich osobných údajov („ Správca údajov") je spoločnosť Distrelec Manchester Ltd. so sídlom na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo.


2. SPOLOČNOSŤ DISTRELEC A SÚBORY „COOKIE"

Naše webové lokality a webové lokality pre mobilné zariadenia využívajú súbory „cookie" na vylepšovanie používania online obsahu. Používaním našej webovej lokality a vyjadrením súhlasu s príslušnými usmerneniami vyhlasujete, že nám povoľujete používať súbory „cookie" v súlade s podmienkami týchto zásad.

2.1 Čo je súbor „cookie" a ako sa súbory „cookie" na webovej lokalite spoločnosti Distrelec používajú?

„Cookie" je súbor, ktorý obsahuje údaje (reťazec písmen a číslic). Tento súbor sa prenesie z webového servera do webového prehliadača pri návšteve webovej lokality a následne ho prehliadač uloží. Príslušné ID sa potom prenesie späť vždy, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera.

Súbory „cookie" neobsahujú žiadne informácie, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať. Môžeme však prepojiť osobné údaje, ktoré o vás máme uložené, s údajmi uloženými v súboroch „cookie" a prepojiť ich s týmito získanými údajmi.

Informácie, ktoré získame na základe vášho používania súborov „cookie", používame na nasledujúce účely:

 • Rozpoznanie vášho počítača pri návšteve našej webovej lokality.
 • Zlepšenie používania webovej lokality.
 • Analýzu spôsobu používania webovej lokality.
 • Správu webovej lokality.
 • Zabránenie podvodom a zvýšenie úrovne zabezpečenia webovej lokality.
 • Prispôsobenie našej webovej lokality pre vás (poskytovaním cielených noviniek, ktoré by vás mohli zaujímať).
 • Sledovanie cesty prehliadania našej webovej lokality, čo nám umožňuje používať určité funkcie (príklady: pridávanie/odstraňovanie produktov v nákupnom košíku, finalizovanie nákupu a platba).

Keď pridávate položky do objednávkového formulára, no počas návštevy sa rozhodnete neuskutočniť žiaden nákup, uložíme preferenčné číslo objednávkového formulára do súboru „cookie", aby bolo používanie praktickejšie a aby ste mohli formulár znova zobraziť pri ďalšej návšteve.

2.2 Je aktivácia súborov „cookie" bezpečná?

Áno. Súbory „cookie" sú len krátke reťazce údajov, ktoré nemôžu samostatne vykonávať žiadne operácie. Spoločnosť Distrelec odporúča, aby ste webovému prehliadaču povolili prijímať súbory „cookie" z našej webovej lokality.

2.3 Ako upravím nastavenia súborov „cookie"?

Ak chcete súbory „cookie" aktivovať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov platných pre konkrétny prehliadač.

Microsoft Internet Explorer

 • V ponuke Nástroje vyberte položku Možnosti siete internet.
 • Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.
 • V časti Nastavenie kliknite na tlačidlo Štandardné (alebo manuálne posuňte posúvač na možnosť Stredná).
 • Kliknite na tlačidlo OK.

Mozilla Firefox

 • Prejdite do ponuky Nástroje.
 • Vyberte položku Možnosti.
 • Vyberte ikonu s označením Súkromie a bezpečnosť.
 • Kliknite na políčko, ktoré umožňuje webovým lokalitám používať súbory „cookie" (v časti Použiť vlastné nastavenia histórie).
 • Kliknutím na tlačidlo OK uložte vykonané zmeny.

Google Chrome

 • V ponuke prispôsobenia a ovládania vyberte položku Nastavenia.
 • V časti Rozšírené (Ochrana súkromia a zabezpečenie/nastavenie obsahu) vyhľadajte položku Súbory „cookie".
 • Ak chcete povoliť používanie súborov „cookie", je potrebné vybrať možnosť Povoliť nastavenie lokálnych údajov (alebo Aktivovať všetky súbory „cookie").
 • Kliknite na tlačidlo OK.

Safari

 • Vyberte položky Safari > Nastavenia a kliknite na položku Súkromie.
 • Do poľa Blokovať súbory „cookie" zadajte či a kedy má prehliadač Safari prijímať súbory „cookie" z webových lokalít.

2.4 Aké typy súborov „cookie" využíva webová lokalita spoločnosti Distrelec?

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal súbory „cookie" (podrobné informácie o tomto nastavení nájdete v Pomocníkovi svojho prehliadača). V prípade takéhoto nastavenia nebudete mať k dispozícii niektoré prispôsobené funkcie našej webovej lokality.

2.5 Využívame tri typy súborov „cookie":

Súbory „cookie" relácie - ide o dočasné súbory, ktoré sa aktivujú len počas vašej návštevy (relácie) našej webovej lokality. Zvyčajne takéto súbory „cookie" prehliadač odstráni ihneď po zatvorení prehliadača.

Trvalé súbory „cookie" - tieto súbory sú aktívne po ukončení relácie prehliadača (príklad: keď sa registrujete na webovú lokalitu a neskôr sa na ňu vrátite späť, webová lokalita si zapamätá, kto ste a zobrazí príslušnú uvítaciu správu). Takéto možnosti poskytujú trvalé súbory „cookie".

Súbory „cookie" tretích strán - keď používate našu webovú lokalitu, prenášať sa vám môžu súbory „cookie" tretích strán. Ak navštívite webovú lokalitu s vloženým obsahom, napríklad s videami zo služby YouTube, tieto webové lokality vám môžu prenášať súbory „cookie". Spoločnosť Distrelec nemonitoruje nastavenia takýchto súborov „cookie". Odporúčame, aby ste si vyžiadali ďalšie informácie o týchto súboroch „cookie" na webových lokalitách takýchto tretích strán, a zistili, aké sú možnosti ich správy.

Nižšie nájdete zoznam súborov „cookie", ktoré spoločnosť Distrelec využíva najčastejšie, a vysvetlenie spôsobu ich používania.

Cookie type

File name

Purpose

Distrelec Cookies

JSESSIONID

Distrelec uses this cookie to provide functionality including, but not limited to, remembering who you are when you have logged into the web shop and remembering the items you have put into the cart. If you block these cookies you will not be able to use the web shop to place orders or access your account.

sessionSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences during your current visit to the Distrelec web shop only. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

shopSettings

Distrelec uses this cookie to remember your preferences and use them every time you visit the Distrelec web shop. For example your choice of language and how many products you want to view on a search results page. If you block this cookie the web shop will still be usable, but your experience will be seriously degraded.

Third Party Cookies

Adobe Analytics

AMCV_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; AMCVS_FC7C5FBC58DD33C80A495C09%40AdobeOrg; Cookies in the format of s_xx, e.g. s_cc; s_getNewRepeat

Allows Adobe Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site.

Affilinet

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Barilliance

cbar_cart_checksum; cbar_lvt; cbar_sess; cbar_sess_pv; cbar_uid

These cookies allow Distrelec to send you marketing emails about products related to your purchases and reminders when you've left items in your Cart.

Bing

_uetsid; MUID; MUIDB

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Content Square

_cs_id; _cs_c; _cs_s

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site through user behaviour tracking.

Criteo

uid; eid

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

DoubleClick by Google

IDE

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Facebook

SS-PC_1; SS-PC_2

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Adwords

1P_JAR; NID

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Google Analytics

_ga; _gid; _gat_international

Allows Google Analytics to provide Distrelec with data on how you use the site

Hotjar

Cookies starting with _hj* e.g:_hjDonePolls; _hjIncludedInSample;

These cookies allows Distrelec to gather user insight and feedback on how people use our site. This is through on-site polls, surveys and user behaviour tracking.

Linked In

bcookie; bscookie; lidc; lang; UserMatchHistory; BizoID

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Products Up

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

TopPreise

These cookies allow Distrelec to track your journey when you click through to the site from adverts externally.

Twitter

personalization_id

These cookies allow Distrelec to show you relevant adverts when you navigate away from the site, also to track your journey when you click through to the site from external adverts.

Unbounced

ubvs; ubvt; ubpv

These cookies are added by the Unbounced service, that Distrelec uses to build pages that users arrive on when clicking through from some of our marketing campaigns.

Vivocha

vvctest; vvcu; vvct

These cookies are used by our live chat service to allow us to provide support to customers on our website. If you choose to block these cookies you will not be able to use live chat.

Word Press

uncodeAI.screen; wp-settings-time-5; wp-settings-5; uncodeAI.css; uncodeAI.images; PHPSESSID

These cookies allow Distrelec to remember your settings when you visit our Current Blog and load images and text more quickly.

2.6 Nastavenia súborov „cookie"

Ďalšie informácie o používaní súborov „cookie" na webových lokalitách nájdete na adrese www.allaboutcookies.org

2.7 Blokovanie súborov „cookie"

Väčšina prehliadačov disponuje možnosťou blokovania súborov „cookie". Príklad blokovania:

 • V programe Internet Explorer môžete zablokovať všetky súbory „cookie" kliknutím na položky Nástroje, Možnosti siete internet, Ochrana osobných údajov a následným výberom položky Zablokovať všetky súbory „cookie" pomocou posúvača.
 • V programe Mozilla Firefox môžete všetky súbory „cookie" zablokovať kliknutím na položku Nástroje, potom na položku Možnosti a vypnutím možnosti Prijímať súbory „cookie" z lokalít v časti Súkromie a bezpečnosť.

Zablokovanie všetkých súborov „cookie" má však negatívny vplyv na používanie mnohých webových lokalít.

2.8 Odstránenie súborov „cookie"

Máte, samozrejme, možnosť taktiež odstrániť ľubovoľné súbory „cookie" uložené vo vašom počítači.

 • Ak používate program Internet Explorer, súbory „cookie" musíte odstrániť manuálne (pokyny na vykonanie odstránenia nájdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835).
 • Ak používate program Mozilla Firefox a chcete odstrániť súbory „cookie", musíte najprv zistiť, či sú súbory „cookie" odstránené pri použití možnosti Odstrániť súkromné údaje (toto nastavenie môžete zmeniť kliknutím na položky Nástroje, Možnosti Nastavenia a Súkromie a bezpečnosť) a kliknutí na položku Odstrániť aktuálnu históriu v ponuke Nástroje.

Na tejto webovej lokalite a jej mobilných aplikáciách sa údaje zhromažďujú a ukladajú pomocou služby Adobe Analytics, čo je služba na webovú analýzu poskytovaná spoločnosťou Adobe, a pomocou služby Google Analytics, čo je služba na webovú analýzu poskytovaná spoločnosťou Google. Používajú sa na vytváranie používateľských profilov pod pseudonymami. Tieto používateľské profily sa používajú na analýzu správania návštevníkov a hodnotia sa s cieľom vylepšiť a efektívne navrhnúť naše webové stránky a sortiment našich produktov. Súbory cookie sa používajú v rámci tohto procesu. Povolenie zhromažďovania a ukladania údajov na účely webovej analýzy môže v budúcnosti kedykoľvek odmietnuť.

Na tejto webovej lokalite sa na zhromažďovanie a ukladanie informácií o prehliadaní webovej lokality návštevníkom v anonymnej forme využíva takzvaná technológia retargetingu. Údaje sa ukladajú vo vašom počítači pomocou textových súborov „cookie". Táto technológia používa algoritmus na analyzovanie prehliadania a dokáže zobraziť cielené odporúčania na produkty na iných webových lokalitách vo forme reklamných bannerov založených na záujme. V žiadnom prípade sa nemôžu tieto údaje použiť na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej lokality. Zhromaždené údaje sa používajú výlučne na vylepšenie ponuky. Údaje nemôžu využívať tretie strany a tieto údaje sa ani tretím stranám neprenášajú.

Ak chcete službe Adobe Analytics zakázať sledovanie, kliknite na toto prepojenie

Ak chcete službe Google Analytics zakázať sledovanie, využite browser plug in, ktorý slúži na vaše vyradenie zo sledovania.

Poznámka: Kliknutím na vyššie uvedené prepojenia budete presmerovaní na inú stránku, pričom akékoľvek informácie zobrazené na cieľovej adrese nemôžeme nijakým spôsobom meniť ani upravovať.

2.9 Vkladanie doplnkov sociálnych sietí

Na našej webovej lokalite sa používajú doplnky sociálnych sietí pre služby Facebook, Google a ďalšie služby. Na našej internetovej lokalite sa preto zobrazujú tlačidlá „+ 1", „f" alebo „Páči sa mi". Ide o ponuky amerických spoločností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA)

Priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook alebo Google sa vytvorí až po kliknutí na tlačidlá „+ 1", „f" alebo „Páči sa mi". Obsah tlačidla „+ 1", „f" alebo „Páči sa mi" potom spoločnosť Google alebo Facebook prenesie priamo do vášho prehliadača a začlení ho do webovej lokality. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Google alebo Facebook zhromaždia prostredníctvom tlačidla.

Viac informácií o rozsahu, type, účele a ďalšom spracovaní vašich údajov a možnostiach ochrany súkromia nájdete na internetových stránkach spoločnosti Facebook a Google (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html).

Odhlásením sa zo stránok sociálnych sietí (Facebook a Google +) a odstránením nastavených súborov „cookie" môžete spoločnostiam Facebook a Google zabrániť v zhromažďovaní informácií o vás počas návštevy našej webovej lokality.

2.10 Ochrana pred spamom/útokmi DDOS

Na našej webovej lokalite sa ako ochrana pred spamom a útokmi DDOS používa služba reCAPTCHA od spoločnosti Google. Táto služba analyzuje vaše správanie na webovej lokalite, konfiguráciu vášho počítača (vrátane akýchkoľvek už nainštalovaných súborov „cookie" od spoločnosti Google) a vašu IP adresu, aby sa určilo, či ste pravý, alebo zlomyseľný používateľ. V prípade zistenia problému budete vyzvaní na dokončenie určitých úloh, aby ste dokázali, že nie ste robot. Napríklad pri odosielaní formulára.

Tieto údaje sa odosielajú priamo medzi vaším počítačom a servermi spoločnosti Google v Európe a USA. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré zhromažďujú ani na účel ich následného použitia.

Google reCAPTCHA je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Viac informácií o rozsahu, type, ďalšom spracovaní vašich údajov a možnostiach ochrany súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google ( https://www.google.com/policies/privacy/ ) a v podmienkach poskytovania služby ( https://www.google.com/policies/terms/ ).


3. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE PRE POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV

podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov")

3.1 SPRÁVCA ÚDAJOV

Správca vašich osobných údajov („ Správca údajov") je spoločnosť Distrelec Manchester Ltd. so sídlom na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo).

Správcu údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com alebo prostredníctvom expresného kuriéra na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo.

3.2 DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SÚVISIACICH SO SPRACOVANÍM

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú osobné údaje definované nasledovne: „ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifikujúce jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu takejto osoby; “ („údaje“).

Prevádzkovateľ môže spracovať nasledujúce údaje, ktoré ste mu mohli poskytnúť pri registrácii v jeho online obchode („ online obchod Distrelec“):

(i) titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa,

(ii) adresa,

(iii) pracovná pozícia a informácie o spoločnosti, pre ktorú pracujete (v relevantných prípadoch),

(iv) kontaktné číslo (napr. telefónne, mobilné a/alebo faxové číslo),

(v) odvetvie,

(vi) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré mohli byť požadované alebo dobrovoľne poskytnuté v súvislosti s registráciou v online obchode Distrelec.

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je dobrovoľné, avšak v prípade, ak:

• odmietnete poskytnúť údaje uvedené vo vyššie uvedených bodoch (i) až (iv), prevádzkovateľ vám nebude môcť vytvoriť konto v online obchode Distrelec;

• prijmete rozhodnutie neposkytnúť údaje uvedené vyššie v bode (v), prevádzkovateľ vás nebude môcť kontaktovať telefonicky (a/alebo pomocou faxu) v prípade, ak by ste potrebovali pomoc v súvislosti s prípadnou podanou žiadosťou;

• neposkytnete údaje uvedené v bode(vi), prevádzkovateľ vám nebude môcť poskytnúť novinky a aktuálne informácie týkajúce sa odvetvia vášho záujmu, ponuky vyhradené pre určitý odbor alebo oblasť a/alebo vyhradené služby podľa vašej požiadavky alebo potreby.

V každom prípade sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť, aby zhromaždené a spracované informácie boli primerané vzhľadom na účely tak, ako sú vymedzené nižšie, a nepredstavovali narušenie vášho súkromia.

3.3 ÚČELY SPRACOVANIA A RELEVANTNÝ PRÁVNY ZÁKLAD

a. Splnenie vašich požiadaviek

Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v odseku 3.2 uvedenom vyššie s cieľom vybaviť prípadné požiadavky v súvislosti s registráciou v online obchode Distrelec a s využívaním výhod prostredníctvom služieb, funkcií a nástrojov, ktoré poskytuje. Vaše údaje sú napríklad spracúvané s cieľom poskytnúť vám (i) prístup k online obchodu Distrelec, (ii) možnosť zakúpiť si tovary/služby, ktoré sú v ňom dostupné (alebo zadať objednávku), a (iii) prípadnú pomoc a podporu pri registrácii alebo používaní online obchodu Distrelec.

Právny základ spracúvania vašich údajov je plnenie zmluvy, v ktorom ste zmluvnou stranou, alebo splnenie vašich požiadaviek pred uzavretím zmluvy.

Upozorňujeme tiež, že ak sa rozhodnete zadať objednávku alebo zakúpiť si produkty alebo služby prostredníctvom online obchodu Distrelec, vstupujete do zmluvného vzťahu, v ktorom je predajcom právnická osoba ako miestny člen skupiny Distrelec, ktorý spracuje vaše údaje najmä s cieľom vybaviť vašu objednávku a poskytnúť vám prípadné zakúpené produkty a/alebo služby. V súlade s tým dostanete pri pokladni pred zadaním objednávky upozornenie o ďalších informáciách podľa článku 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

b. Plnenie zákonných povinností

Prevádzkovateľ spracuje vaše údaje v prípade potreby na plnenie zákonných povinností v súvislosti s vašou registráciou v online obchode Distrelec, ako aj vo všeobecnosti s činnosťami nevyhnutnými na splnenie vašich požiadaviek.

Poskytnutie vašich údajov na uvedený účel je povinné.

c. Odosielanie komunikačných prostriedkov o spokojnosti zákazníkov

Ak zadáte objednávku alebo vykonáte určité činnosti v online obchode Distrelec, prevádzkovateľ môže spracovať vaše údaje s cieľom zasielať vám komunikačné prostriedky na zistenie spokojnosti zákazníkov so službami, ktoré vám poskytol online obchod Distrelec, a na zistenie, či by ste odporučili obchod Distrelec svojim priateľom a kolegom a či máte vo všeobecnosti uspokojivú skúsenosť s nami. Prevádzkovateľovi to pomôže zlepšiť ponúkanú kvalitu služieb.

V priebehu toho môžu byť vaše údaje spracované na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade so zásadami vymedzenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

V tejto súvislosti vás informujeme, že máte právo voči zasielaniu takýchto komunikačných prostriedkov kedykoľvek bezplatne namietať prostredníctvom prepojenia na zrušenie odberu, ktoré sa nachádza v päte každého vám odoslaného komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov. V prípade, že si uplatníte uvedené právo, prevádzkovateľ vám už ďalej nebude môcť zasielať ďalšie komunikačné prostriedky o spokojnosti zákazníkov tohto druhu.

d. Marketing

Prevádzkovateľ môže spracovať údaje uvedené vyššie v článku 3.2 s cieľom: (i) zasielať vám marketingové a/alebo propagačné komunikačné prostriedky týkajúce sa produktov a/alebo služieb dostupných v online obchode Distrelec, či už pochádzajú od prevádzkovateľa alebo od inej právnickej osoby (buď členov skupiny, do ktorej patrí prevádzkovateľ, alebo iných osôb), o ktoré ste mohli prejaviť záujem, ktoré môžu (alebo nemusia) byť podobné tým, ktoré ste si už zakúpili, objednali alebo o ktoré ste prejavili záujem; (ii) pozvať vás zúčastniť sa iniciatív dostupných v online obchode Distrelec, propagačných kampaní, vernostných programov a/alebo podujatí/iniciatív organizovaných prevádzkovateľom, jeho partnermi a/alebo inými právnickými osobami, ktoré sú členmi skupiny, do ktorej patrí prevádzkovateľ; (iii) pozvať vás vyskúšať nové funkcie a/alebo nové nástroje dostupné v online obchode Distrelec; (iv) odosielať vám upozornenia, ak ste nedokončili určité akcie, ktoré ste začali vykonávať v online obchode Distrelec; (v) požiadať vás o odozvu a pozvať vás zúčastniť sa prieskumov (ktoré sa nemusia priamo týkať vami uskutočnených nákupov alebo zadaných objednávok).

Upozorňujeme vás tiež, že na to, aby vám mohol prevádzkovateľ ponúkať služby a produkty, o ktoré by ste mohli mať záujem, a/alebo vám umožniť zúčastniť sa iniciatív, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé, môže byť pre prevádzkovateľa potrebné zohľadniť vaše preferencie, ktoré ste vyjadrili pri registrácii v online obchode Distrelec prostredníctvom výberu funkcií dostupných v tom čase alebo zakúpením určitých položiek namiesto iných. Táto skutočnosť však nemá žiaden vplyv na vaše práva a slobody ako dotknutej osoby, pretože v každom prípade budete mať možnosť prístupu ku všetkým produktom/službám dostupným v online obchode Distrelec, možnosť slobodného výberu produktov/služieb, ktoré si chcete zakúpiť/objednať, pričom sa neuplatnia žiadne obmedzenia na základe preferencií dotknutej osoby.

Táto činnosť (t. j., zasielanie marketingovej komunikácie uvedenej v tomto odseku) môže byť vykonávaná prevádzkovateľom iba v prípade, ak vopred poskytnete svoj súhlas, ktorý predstavuje právny základ spracovania.

V tejto súvislosti vám oznamujeme, že sa môžete rozhodnúť uplatniť si kedykoľvek a bezplatne právo odvolať svoj poskytnutý súhlas so spracovaním svojich údajov na uvedený účel, a to buď pomocou vyhradeného prepojenia, ktoré sa nachádza v päte každej vám odoslanej marketingovej komunikácie, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov a nižšie uvedených možností. V prípade, ak si uplatníte právo odvolať poskytnutý súhlas, prevádzkovateľ vám už ďalej nebude môcť zasielať ďalšie marketingové/obchodné komunikačné prostriedky tohto druhu.

e. Štatistická analýza (t. j. tvorba správy o obchodnej činnosti na úrovni skupiny)

Prevádzkovateľ môže vykonávať štatistickú analýzu nákupov, objednávok a iných obchodných činností vykonávaných prostredníctvom online obchodu Distrelec alebo na inom mieste.

Informácie sa pritom ukladajú zvyčajne v anonymnej forme a sú spracúvané ako celok. Uvedené činnosti preto nezahŕňajú spracovanie vašich údajov v zmysle informácií, ktoré by sa vzťahovali na vás ako na identifikovateľnú osobu.

Pri spracovaní vašich údajov sa použijú bezpečnostné opatrenia na ich ochranu (napríklad pseudonymizácia), pričom samotné spracovanie môže prevádzkovateľ vykonávať na základe oprávneného záujmu.

3.4 POSKYTNUTIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM V EÚ

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše údaje tretím stranám, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú služby nevyhnutné a/alebo funkčne slúžiace na splnenie vašich požiadaviek a/alebo týkajúce sa riadenia činností, ktoré sa vzťahujú na účely uvedené vyššie.

Vaše údaje môžu byť poskytnuté organizáciám, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi podporu pri údržbe a správe online obchodu Distrelec, pri tvorbe, vývoji a implementácii jeho funkcií a nástrojov, alebo ktoré poskytujú prevádzkovateľovi pomocné služby vo vzťahu k uvedeným činnostiach, a to vrátane poskytovateľov IT služieb, marketingových a/alebo reklamných agentúr a/alebo externých konzultantov.

Uvedené tretie strany môžu spracúvať vaše údaje ako sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľ uchováva aktuálny zoznam sprostredkovateľov, pričom môžete požiadať o prístup k uvedenému zoznamu kontaktovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

Prevádzkovateľ môže tiež poskytnúť vaše údaje tretím stranám, ktorým sa údaje poskytujú na základe zákonnej povinnosti, orgánom verejnej moci a/alebo ďalším právnickým osobám, ktoré sú členmi skupiny so sídlom v Európskom hospodárskom priestore, a obzvlášť spoločnosti v rámci skupiny, ktorá s vami vstupuje do (predajného/dodávateľského) zmluvného vzťahu, a/alebo tým spoločnostiam, ktoré zabezpečia dodanie služieb a/alebo produktov, ktoré ste si objednali/zakúpili.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle sprístupniť vaše údaje verejnosti.

3.5 PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Na účely uvedené vyššie môže okrem toho dôjsť k prenosu vašich údajov iným právnickým osobám, ktoré patria do skupiny spoločností, ktorej členom je prevádzkovateľ (napr. spoločnosti v rámci skupiny, ktorá s vami vstúpi do zmluvného vzťahu v prípade, ak zadáte objednávku, spoločnostiam v rámci skupiny, ktoré poskytujú služby IT podpory, a/alebo spoločnostiam, ktoré poskytujú služby nevyhnutné alebo relevantné pre dodanie produktov/služieb, ktoré ste si mohli zakúpiť), alebo spoločnostiam tretích strán so sídlom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru , ktoré ponúkajú služby súvisiace so spracovaním, ktoré vykonáva prevádzkovateľ.

K prípadnému uvedenému prenosu dôjde iba v prípade, ak budú splnené požiadavky stanovené v nariadení. V jednotlivých prípadoch sa prenos môže uskutočniť najmä na základe rozhodnutia o primeranosti vydaného zo strany Európskej komisie, pri prijatí štandardných zmluvných doložiek a/alebo pri poskytnutí iných vhodných záruk pri vykonávaní nariadenia.

Môžete požiadať o informácie o krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, do ktorých sa preniesli vaše údaje, kontaktovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej vyššie.

3.6 UPLATNITEĽNÁ DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ sa zásadne usiluje zabezpečiť spracovanie vašich údajov počas doby, ktorá je jednoznačne nevyhnutná na splnenie účelov uvedených vyššie v odseku 3.3.

Nižšie môžete nájsť predovšetkým informácie o dobe uchovávania poskytované prevádzkovateľom pre každý príslušný účel spracovania:

a) na účely splnenia vašich požiadaviek sa vaše údaje budú uchovávať po celú dobu vašej registrácie v online obchode Distrelec, pokým sa nerozhodnete odhlásiť z odberu odstránením vytvoreného konta. Po tejto dobe budú vaše údaje uchovávané na obdobie 24 mesiacov po odstránení konta výlučne na účely plnenia zákonných povinností alebo na ochranu práv prevádzkovateľa;

b) na účely plnenia zákonných povinností budú vaše údaje spracúvané a uchovávané prevádzkovateľom počas doby nevyhnutnej na splnenie uvedených zákonných povinností;

c) na účely zasielania komunikačných prostriedkov o spokojnosti zákazníkov sa budú vaše údaje spracúvať počas doby nevyhnutne potrebnej na vyžiadanie vašej odozvy po tom, ako zadáte objednávku alebo vykonáte určité činnosti v online obchode Distrelec (uvedený komunikačný prostriedok sa zvyčajne zasiela najneskôr mesiac po zadaní príslušnej objednávky alebo vykonaní určitej činnosti v online obchode Distrelec). Po odoslaní komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov v súvislosti so zadanou objednávkou alebo vykonanou príslušnou činnosťou už ďalej nebudete dostávať ďalšie komunikačné prostriedky tohto druhu vo veci príslušnej objednávky/činnosti, avšak môže vám byť zaslaný nový komunikačný prostriedok v prípade, ak zadáte ďalšiu objednávku/vykonáte ďalšiu dôležitú činnosť v online obchode Distrelec. Kedykoľvek a bezplatne sa môžete rozhodnúť raz a navždy odhlásiť z odberu komunikačných prostriedkov tohto druhu, a to uplatnením svojho práva namietať prostredníctvom vyhradeného prepojenia, ktoré nájdete v päte každého vám odoslaného komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov. V takom prípade prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše údaje na tento účel.

d) na marketingové účely uvedené vyššie v odseku 3.3 písm. d) v prípade, ak ste vopred poskytli svoj súhlas, sa budú vaše údaje spracúvať počas doby trvania vašej registrácie v online obchode Distrelec (to znamená, pokým sa nerozhodnete odhlásiť z odberu odstránením vytvoreného konta) a 24 mesiacov po tejto dobe. S cieľom zasielať vám propagačné komunikačné prostriedky a/alebo pozvánky, ktoré by vás mohli zaujímať, môže v tejto súvislosti prevádzkovateľ zohľadniť vaše preferencie vyjadrené len počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Toto ustanovenie nemá vplyv na vašu možnosť uplatniť si právo kedykoľvek a bezplatne odvolať svoj predchádzajúci súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie a propagačných správ/pozvánok, ktoré by vás mohli zaujímať;

e) na účely štatistickej analýzy, pričom ak informácie spracúvané v tejto súvislosti spadajú pod definíciu údajov, budú vaše údaje spracúvané na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie uvedeného účelu. Prevádzkovateľ sa vo všeobecnosti bude usilovať zabezpečiť, aby údaje boli v anonymnej podobe (alebo aspoň vykoná pseudonymizáciu alebo iné podobné vhodné bezpečnostné opatrenia) a tam, kde je to možné, spracúvať len celkové informácie. V každom prípade budú správy obsahovať iba anonymné informácie. Pre správy obsahujúce iba anonymné informácie sa neukladá žiadne obmedzenie doby uchovávania.

3.7 VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Kedykoľvek počas doby, kedy prevádzkovateľ vlastní alebo spracúva vaše údaje, máte ako dotknutá osoba tieto práva:

právo na prístup – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a akékoľvek informácie v súvislosti s ich spracúvaním,

právo na opravu – máte právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov bez zbytočného odkladu,

právo na vymazanie – v prípade splnenia podmienok uvedených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov máte právo na vymazanie svojich údajov z našich záznamov,

právo na obmedzenie spracúvania – pri splnení určitých podmienok máte právo obmedziť spracúvanie údajov prevádzkovateľom,

právo na prenosnosť – máte právo na prenos údajov, ktorými disponujeme, k inému prevádzkovateľovi,

právo namietať – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu svojich údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a proti profilovaniu, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

právo odvolať súhlas – máte právo kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracúvaním údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu – v prípade, ak prevádzkovateľ odmietne splniť vašu žiadosť o uplatnenie práv vymedzených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, musí vám uviesť dôvod takéhoto odmietnutia. V prípade potreby máte právo podať sťažnosť podľa ustanovenia v odseku nižšie.

Ak máte záujem uplatniť si práva vymedzené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, kontaktujte prevádzkovateľa prostredníctvom vyhradenej e-mailovej adresy info-sk@distrelec.com alebo expresného kuriéra na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA.

3.8 SŤAŽNOSTI

Ak si želáte predložiť podnet o spracúvaní vašich údajov prevádzkovateľom alebo o riešení vašej sťažnosti, máte právo podať sťažnosť priamo príslušnému dozornému orgánu.

* * *


4. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

podľa článku 14 nariadenia (EÚ) 2016/679 („nariadenie“ alebo „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“)

4.1 PREVÁDZKOVATEĽ

Distrelec Gesellschaft m. b. H., so sídlom na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien, zastúpený dočasným právnym zástupcom, je prevádzkovateľ vašich osobných údajov („prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com alebo prostredníctvom expresného kuriéra na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.

4.2 DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SÚVISIACICH SO SPRACOVANÍM

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú osobné údaje definované nasledovne: „ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifikujúce jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu takejto osoby; “ („údaje“).

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce zhromažďované údaje s cieľom poskytnúť vám tovary alebo služby, ktoré ste si objednali/zakúpili prostredníctvom online obchodu Distrelec, a v súvislosti s činnosťami starostlivosti o zákazníkov:

(i) titul, meno, priezvisko,

(ii) e-mailová adresa,

(iii) adresa,

(iv) údaje kreditnej karty alebo informácie o použitom spôsobe platby pri pokladni,

(v) kontaktné číslo (napr. telefónne, mobilné a/alebo faxové číslo),

(vi) pracovná pozícia a informácie o spoločnosti, pre ktorú pracujete (v relevantných prípadoch),

(vii) odvetvie,

(viii) akékoľvek ďalšie požadované údaje alebo údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli prevádzkovateľovi, v súvislosti s prípadnou objednávkou alebo uskutočneným nákupom vrátane činností, ktoré sú doplnkové pre činnosti nevyhnutné na to, aby sme vám poskytli zakúpený alebo objednaný produkt alebo službu.

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je dobrovoľné, avšak v prípade, ak:

• odmietnete poskytnúť údaje uvedené vyššie v bodoch i) až iv), prevádzkovateľ nebude môcť vybaviť prípadnú zadanú objednávku a/alebo doručiť produkty alebo služby, o ktoré máte záujem alebo ktoré ste si zakúpili/objednali,

• sa rozhodnete neposkytnúť údaje uvedené vyššie v bode v), prevádzkovateľ vás nebude môcť kontaktovať telefonicky (a/alebo faxom) v prípade, ak by ste potrebovali pomoc v súvislosti s objednávkou alebo nákupom, nebude vám môcť poskytnúť činnosti starostlivosti o zákazníkov alebo vo všeobecnosti služby a/alebo oznámenia, ktoré by vás mohli zaujímať,

• neposkytnete údaje uvedené v bode viii), prevádzkovateľ vám nebude môcť poskytnúť vyhradené služby, o ktoré by ste mohli požiadať alebo ktoré by ste mohli potrebovať.

V každom prípade sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť, aby získané a spracované informácie boli primerané vzhľadom na účely tak, ako sú vymedzené na tomto mieste, a nepredstavovali narušenie vášho súkromia.

4.3 ZDROJ, Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ ÚDAJE

Väčšinu z vašich údajov získala spoločnosť Distrelec Manchester Ltd. so sídlom 7th Floor, 2 St Peter’s Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo, keď ste si vytvorili konto/zaregistrovali ste sa v online obchode Distrelec.

Uvedené údaje sa poskytujú prevádzkovateľovi, keď zadáte objednávku týkajúcu sa produktov/služieb, ktoré prevádzkovateľ predáva prostredníctvom online obchodu Distrelec, alebo všeobecnejšie v prípade nákupov, pri ktorých prevádzkovateľ spravuje zmluvný vzťah a príslušnú dodávku.

Na stránke platby sa priamo od vás môžu získavať ďalšie údaje (napríklad podrobnosti o kreditnej karte, pomocou ktorej ste uskutočnili platbu), ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli zadať objednávku.

4.4 ÚČELY SPRACOVANIA A RELEVANTNÝ PRÁVNY ZÁKLAD

a. Uspokojenie vašich požiadaviek (v nadväznosti na vaše objednávky) a spravovanie zmluvného vzťahu

Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v odseku 4.2 uvedenom vyššie s cieľom konať v nadväznosti na vaše požiadavky a spravovať príslušný zmluvný vzťah s vami. Vaše údaje sa obzvlášť môžu spracúvať v súvislosti s aktivitami, ktoré sú nevyhnutné alebo súvisia s aktivitou a správou klientov, správou zákaziek, dodávkou produktov/služieb, ktoré ste si mohli objednať, vystavovaním faktúr, inkasom platieb, popredajnými službami a technickou pomocou alebo všeobecnými aktivitami v oblasti starostlivosti o zákazníkov atď.

Právny základ spracúvania vašich údajov je plnenie zmluvy, v ktorom ste zmluvnou stranou, alebo splnenie vašich požiadaviek pred uzavretím zmluvy.

b. Súlad so zákonnou povinnosťou

Prevádzkovateľ spracuje vaše údaje v prípade potreby na plnenie zákonných povinností v súvislosti so spravovaním zmluvného vzťahu s vami, ako aj vo všeobecnosti s činnosťami nevyhnutnými na splnenie vašich požiadaviek.

Poskytnutie vašich údajov na uvedený účel je povinné.

c. Odosielanie komunikačných prostriedkov v súvislosti so spokojnosťou zákazníkov

Ak si zakúpite produkty a/alebo služby prostredníctvom online obchodu Distrelec, telefonicky alebo e-mailom, prevádzkovateľ môže spracovať vaše údaje s cieľom zasielať vám komunikačné prostriedky na zistenie vašej spokojnosti, pokiaľ ide o konkrétnu objednávku/nákup, konkrétne produkty/služby, ktoré ste si mohli objednať alebo zakúpiť, a o to, či vás skúsenosť s nákupom vo všeobecnosti uspokojila. Prevádzkovateľovi to pomôže zlepšiť ponúkanú kvalitu služieb.

V priebehu toho môžu byť vaše údaje spracované na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade so zásadami vymedzenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

V tejto súvislosti vás informujeme, že máte právo voči zasielaniu takýchto komunikačných prostriedkov kedykoľvek bezplatne namietať prostredníctvom prepojenia na zrušenie odberu, ktoré sa nachádza v päte každého vám odoslaného komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov. V prípade, že si uplatníte uvedené právo, prevádzkovateľ vám už ďalej nebude môcť zasielať ďalšie komunikačné prostriedky o spokojnosti zákazníkov, ktoré sa týkajú konkrétneho nákupu/objednávky.

d. Štatistická analýza (t. j. tvorba správy o obchodnej činnosti na úrovni spoločnosti)

Prevádzkovateľ môže vykonávať štatistickú analýzu nákupov, objednávok a iných obchodných činností vykonávaných prevádzkovateľom.

Informácie sa pritom ukladajú zvyčajne v anonymnej forme a sú spracúvané ako celok. Uvedené činnosti preto nezahŕňajú spracovanie vašich údajov v zmysle informácií, ktoré by sa vzťahovali na vás ako na identifikovateľnú osobu.

Pri spracovaní vašich údajov sa použijú bezpečnostné opatrenia na ich ochranu (napríklad pseudonymizácia), pričom samotné spracovanie môže prevádzkovateľ vykonávať na základe oprávneného záujmu.

4.5 POSKYTNUTIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM V EÚ

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše údaje tretím stranám, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú služby nevyhnutné a/alebo funkčne slúžiace na splnenie vašich požiadaviek a/alebo týkajúce sa riadenia činností, ktoré sa vzťahujú na účely uvedené vyššie.

Vaše údaje môžu byť poskytnuté najmä organizáciám, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi podporu pri riadení zmluvného vzťahu s vami, doručovaní zakúpených produktov a služieb, vystavovaní príslušných faktúr alebo ktoré poskytujú prevádzkovateľovi pomocné služby vo vzťahu k uvedeným činnostiach, a to vrátane poskytovateľov IT služieb a/alebo externých konzultantov vo všeobecnosti. Navyše sa na účely zasielania komunikačných prostriedkov o spokojnosti zákazníkov, pokiaľ ide o konkrétny nákup, ktorý ste mohli uskutočniť, alebo o konkrétnu objednávku, ktorú ste zadali, môžu vaše údaje poskytnúť iným právnickým osobám v rámci skupiny, ktoré ich budú spracúvať v menej prevádzkovateľa.

Uvedené tretie strany môžu spracúvať vaše údaje ako sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľ uchováva aktuálny zoznam sprostredkovateľov, pričom môžete požiadať o prístup k uvedenému zoznamu kontaktovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej vyššie.

Prevádzkovateľ môže tiež poskytnúť vaše údaje tretím stranám, ktorým sa údaje poskytujú na základe zákonnej povinnosti, orgánom verejnej moci, ďalším právnickým osobám, ktoré sú členmi skupiny so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (a obzvlášť tým spoločnostiam v rámci skupiny, ktoré budú zabezpečovať dodanie služieb a/alebo produktov, ktoré ste si objednali/zakúpili), bankovým inštitúciám, ktoré prevádzkovateľ využíva na uskutočňovanie platieb, a/alebo inými finančným inštitúciám.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle sprístupniť vaše údaje verejnosti.

4.6 PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Na účely uvedené vyššie môže okrem toho dôjsť k prenosu vašich údajov iným právnickým osobám, ktoré patria do skupiny spoločností, ktorej členom je prevádzkovateľ (napr. spoločnostiam v rámci skupiny, ktoré poskytujú služby IT podpory, a/alebo spoločnostiam, ktoré ponúkajú služby nevyhnutné alebo relevantné pre dodanie produktov/služieb, ktoré ste si mohli zakúpiť), alebo spoločnostiam tretích strán so sídlom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru , ktoré ponúkajú služby súvisiace so spracovaním, ktoré vykonáva prevádzkovateľ.

K prípadnému uvedenému prenosu dôjde iba v prípade, ak budú splnené požiadavky stanovené v nariadení. V jednotlivých prípadoch sa prenos môže uskutočniť najmä na základe rozhodnutia o primeranosti vydaného zo strany Európskej komisie, pri prijatí štandardných zmluvných doložiek a/alebo pri poskytnutí iných vhodných záruk pri vykonávaní nariadenia.

Môžete požiadať o informácie o krajinách, do ktorých sa preniesli vaše údaje, kontaktovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej vyššie.

4.7 UPLATNITEĽNÁ DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ sa zásadne usiluje zabezpečiť spracovanie vašich údajov počas doby, ktorá je jednoznačne nevyhnutná na splnenie účelov uvedených vyššie v odseku 4.4.

Nižšie môžete nájsť predovšetkým informácie o dobách uchovávania poskytované prevádzkovateľom pre každý príslušný účel spracovania:

a) na účely splnenia vašich požiadaviek sa vaše údaje budú spracúvať, pokiaľ trvá zmluvný vzťah medzi vami a prevádzkovateľom, to znamená dovtedy, kým nebude riadne zaplatená cena za zakúpené a dodané produkty/služby v prospech prevádzkovateľa a neprestane existovať akákoľvek neuhradená pohľadávka. Následne sa vaše údaje budú uchovávať počas obdobia 11 rokov výlučne na účely plnenia zákonných povinností alebo na ochranu práv prevádzkovateľa;

b) na účely plnenia zákonných povinností budú vaše údaje spracúvané a uchovávané prevádzkovateľom počas doby nevyhnutnej na splnenie uvedených zákonných povinností;

c) na účely zasielania komunikačných prostriedkov o spokojnosti zákazníkov sa budú vaše údaje spracúvať počas doby nevyhnutne potrebnej na vyžiadanie vašej odozvy po zadaní konkrétnej objednávky, prípadnom nákupe alebo objednaní/zakúpení konkrétnych produktov/služieb (uvedený komunikačný prostriedok sa zvyčajne zasiela najneskôr mesiac po poslednej objednávke alebo nákupe). Po odoslaní komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov v súvislosti so zadanou objednávkou, prípadným nákupom alebo objednanými/zakúpenými produktmi/službami už ďalej nebudete dostávať ďalšie komunikačné prostriedky tohto druhu vo veci príslušnej objednávky/nákupu alebo príslušných objednaných/zakúpených produktov/služieb, avšak môže vám byť zaslaný nový komunikačný prostriedok o spokojnosti zákazníkov v prípade, ak zadáte ďalšiu objednávku alebo si zakúpite iné produkty/služby. Kedykoľvek a bezplatne sa môžete rozhodnúť raz a navždy odhlásiť z odberu komunikačných prostriedkov tohto druhu v súvislosti s konkrétnymi objednávkami, nákupmi a/alebo objednanými/zakúpenými konkrétnymi produktmi/službami, a to uplatnením svojho práva namietať prostredníctvom vyhradeného prepojenia, ktoré nájdete v päte každého vám odoslaného komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov. V takom prípade prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše údaje na tento účel.

d) na účely štatistickej analýzy, pričom ak informácie spracúvané v tejto súvislosti spadajú pod definíciu údajov, budú vaše údaje spracúvané na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie uvedeného účelu. Prevádzkovateľ sa vo všeobecnosti bude usilovať zabezpečiť, aby údaje boli v anonymnej podobe (alebo aspoň vykoná pseudonymizáciu alebo iné podobné vhodné bezpečnostné opatrenia) a tam, kde je to možné, spracúvať len celkové informácie. V každom prípade budú správy obsahovať iba anonymné informácie. Pre správy obsahujúce iba anonymné informácie sa neukladá žiadne obmedzenie doby uchovávania.

4.8 VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Kedykoľvek počas doby, kedy prevádzkovateľ vlastní alebo spracúva vaše údaje, máte ako dotknutá osoba tieto práva:

právo na prístup – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a akékoľvek informácie v súvislosti s ich spracúvaním,

právo na opravu – máte právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov bez zbytočného odkladu,

právo na vymazanie – v prípade splnenia podmienok uvedených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov máte právo na vymazanie svojich údajov z našich záznamov,

právo na obmedzenie spracúvania – pri splnení určitých podmienok máte právo obmedziť spracúvanie údajov prevádzkovateľom,

právo na prenosnosť – máte právo na prenos údajov, ktorými disponujeme, k inému prevádzkovateľovi,

právo namietať – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu svojich údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a proti profilovaniu, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

právo odvolať súhlas – máte právo kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracúvaním údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu – v prípade, ak prevádzkovateľ odmietne splniť vašu žiadosť o uplatnenie práv vymedzených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, musí vám uviesť dôvod takéhoto odmietnutia. V prípade potreby máte právo podať sťažnosť podľa ustanovenia v odseku nižšie.

Ak máte záujem uplatniť si práva vymedzené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, kontaktujte prevádzkovateľa prostredníctvom vyhradenej e-mailovej adresy info-sk@distrelec.com, telefonicky na čísle +421 233527833 alebo expresného kuriéra na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.

4.9 SŤAŽNOSTI

Ak si želáte predložiť podnet o spracúvaní vašich údajov prevádzkovateľom alebo o riešení vašej sťažnosti, máte právo podať sťažnosť priamo príslušnému dozornému orgánu.