Podnik
Súkromný
EURbez DPH
Všetko
Košík
Všetko

Oznámenie o informáciách

1. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady opisujú správu našej webovej lokality vzhľadom na činnosti súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov pri návšteve našej spoločnosti na nasledujúcej webovej lokalite:

www.distrelec.sk

(„webová lokalita")

Konkrétne sa vzťahujú len na obsah našej webovej lokality a nevzťahujú sa na žiadnu inú webovú lokalitu, ktorú môžu používatelia navštíviť kliknutím na externé prepojenia uvedené na webovej lokalite.

Na niektoré služby alebo informácie ponúkané na portáli sa môžu vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov. V takýchto prípadoch sa zverejnia samostatné zásady ochrany osobných údajov.

Slovom „vy" sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označujete vy ako osoba.

Slovami „my" alebo „nás/nami/nám" sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom označuje správca údajov.

1.1. AKÉ ÚDAJE SA ZHROMAŽĎUJÚ?

Výrazom „Osobné údaje" sa označujú informácie o vás.

Ak navštívte túto webovú lokalitu, môžeme zhromažďovať osobné údaje buď:

(i) priamo na základe žiadosti o poskytnutie údajov (Ak použijete ktorúkoľvek z funkcií „Prihlásiť sa na odber" na webovej lokalite, môžu sa od vás požadovať kontaktné údaje, ako aj informácie o stránke, ktorú ste navštívili, alebo obsah, ktorý sa vám zobrazuje.), alebo

(ii) nepriamo, napríklad pomocou súborov „cookie" (ako je to opísané nižšie), alebo sledovaním používania určitých stránok webovej lokality (napr. vaša IP adresa) a ďalšími technickými prostriedkami na monitorovanie používania webovej lokality.

Cez webovú lokalitu nezhromažďujeme citlivé údaje.

1.2. AKO SA OSOBNÉ ÚDAJE POUŽIJÚ?

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tejto webovej lokality môžete spracovať a používať na nasledujúce účely:

• na správu webovej lokality; a

• na poskytovanie informácií, produktov a služieb na vašu žiadosť, napríklad na prispôsobenie obsahu zobrazovaného na webovej lokalite vašim špecifickým požiadavkám a na to, aby sme mohli správne reagovať na vašu spätnú väzbu a otázky.

• na poskytovanie relevantných odporúčaní produktov na základe vašej interakcie s našou webovou lokalitou a produktov, ktoré ste si pozreli, napr. v reklamách na externých webových lokalitách tretích strán. Podrobnejšie informácie nájdete v časti 2.8.

1.3. POUŽÍVAJÚ SA NA PORTÁLI SÚBORY „COOKIE"?

Súbory „cookie" sú informácie odosielané webovým serverom do počítača používateľa, ktoré sa v počítači ukladajú.

Ak chcete vedieť, ktoré súbory „cookie" sa používajú na tejto webovej lokalite, pozrite si kapitolu Spoločnosť Distrelec a súbory „cookie". Ak chcete odmietnuť používanie súborov „cookie", upravte nastavenia svojho internetového prehliadača (informácie o vykonaní tohto kroku nájdete na webovej lokalite prehliadača).

Okrem toho berte v takomto prípade na vedomie, že sa tým môže ovplyvniť navigácia na tejto webovej lokalite a využívanie obsahu tejto webovej lokality.

1.4. AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SVOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM A ZMENIŤ ICH?

Máte právo požiadať o prístup ku všetkým vašim osobným údajom, ktoré sme zhromaždili, požiadať o ich opravu alebo namietať ich spracovanie a podať sťažnosť.

Ďalšie informácie o činnostiach súvisiacich so spracovaním vykonaných správcom údajov a o uplatnení si vašich práv vám poskytne správca údajov na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com

1.5. PRENÁŠAJÚ SA OSOBNÉ ÚDAJE DO INEJ KRAJINY A ZVEREJŇUJÚ SA OSOBNÉ ÚDAJE ĎALĎÍM SUBJEKTOM?

Webová lokalita sa nachádza na serveri v rámci EÚ a údaje spracúvané spoločnosťou Distrelec nebudú prenášané mimo Európskej únie.

Pokiaľ ide o nástroje a produkty tretích strán, ktoré používame a ktoré poskytuje spoločnosť Google Ireland Ltd., upozorňujeme, že niektoré pseudonymizované alebo anonymizované údaje zhromaždené službou Google Analytics a spracované spoločnosťou Google Ireland Ltd. môže spoločnosť Google Ireland Ltd. príležitostne preniesť spoločnosti Google LLC alebo inému subjektu spoločnosti Google so sídlom mimo Európskej únie v tzv. tretích krajinách. Podrobnejšie informácie nájdete v časti 2.8.


1.6. AKO DLHO SA OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, len kým je to primerane nevyhnutné na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V prípade žiadosti budú vaše osobné údaje odstránené z webovej lokality do niekoľkých týždňov od vašej návštevy.

1.7. KTO JE SPRÁVCA ÚDAJOV?

Správca vašich osobných údajov („ Správca údajov") je spoločnosť Distrelec Manchester Ltd. so sídlom na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo.

 

2. SPOLOČNOSŤ DISTRELEC A SÚBORY „COOKIE"

Naše webové lokality a webové lokality pre mobilné zariadenia využívajú súbory cookie na vylepšovanie používania online obsahu. Používame nevyhnutne potrebné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prehliadanie webovej lokality a používanie jej funkcií, napríklad na prístup k zabezpečeným častiam lokality. Okrem toho používame aj súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. Udelením súhlasu s nastavením nie nevyhnutne potrebných súborov cookie na zlepšenie funkčnosti a meracích a optimalizačných súborov cookie prostredníctvom nášho bannera so súhlasom so súbormi cookie vyhlasujete, že nám povoľujete používať takéto súbory cookie v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

2.1 Čo je súbor „cookie" a ako sa súbory „cookie" na webovej lokalite spoločnosti Distrelec používajú?

„Cookie" je súbor, ktorý obsahuje údaje (reťazec písmen a číslic). Tento súbor sa prenesie z webového servera do webového prehliadača pri návšteve webovej lokality a následne ho prehliadač uloží. Príslušné ID sa potom prenesie späť vždy, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera.

Súbory „cookie" neobsahujú žiadne informácie, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať. Môžeme však prepojiť osobné údaje, ktoré o vás máme uložené, s údajmi uloženými v súboroch „cookie" a prepojiť ich s týmito získanými údajmi.

Informácie, ktoré získame na základe vášho používania súborov „cookie", používame na nasledujúce účely:

 • Rozpoznanie vášho počítača pri návšteve našej webovej lokality.
 • Zlepšenie používania webovej lokality.
 • Analýzu spôsobu používania webovej lokality.
 • Správu webovej lokality.
 • Zabránenie podvodom a zvýšenie úrovne zabezpečenia webovej lokality.
 • Prispôsobenie našej webovej lokality pre vás (poskytovaním cielených noviniek, ktoré by vás mohli zaujímať).
 • Sledovanie cesty prehliadania našej webovej lokality, čo nám umožňuje používať určité funkcie (príklady: pridávanie/odstraňovanie produktov v nákupnom košíku, finalizovanie nákupu a platba).
 • Na poskytovanie relevantných odporúčaní produktov na základe vašej interakcie s našou webovou lokalitou a produktov, ktoré ste si pozreli, napríklad v reklamách na externých webových lokalitách. Podrobnejšie informácie nájdete v časti 2.8.

Keď pridávate položky do objednávkového formulára, no počas návštevy sa rozhodnete neuskutočniť žiaden nákup, uložíme preferenčné číslo objednávkového formulára do súboru „cookie", aby bolo používanie praktickejšie a aby ste mohli formulár znova zobraziť pri ďalšej návšteve.

2.2 Je aktivácia súborov „cookie" bezpečná?

Áno. Súbory „cookie" sú len krátke reťazce údajov, ktoré nemôžu samostatne vykonávať žiadne operácie. Spoločnosť Distrelec odporúča, aby ste webovému prehliadaču povolili prijímať súbory „cookie" z našej webovej lokality.

2.3 Ako upravím nastavenia súborov „cookie"?

Nastavenia súborov cookie na našej webovej lokalite môžete kedykoľvek upraviť alebo odvolať/udeliť súhlas s nastavením nie nevyhnutne potrebných súborov cookie prostredníctvom nášho bannera so súhlasom so súbormi cookie, ktorý nájdete v päte našej webovej lokality.

Ak chcete súbory cookie aktivovať, postupujte tiež podľa nasledujúcich pokynov platných pre konkrétny prehliadač.

Microsoft Internet Explorer

 • V ponuke Nástroje vyberte položku Možnosti siete internet.
 • Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.
 • V časti Nastavenie kliknite na tlačidlo Štandardné (alebo manuálne posuňte posúvač na možnosť Stredná).
 • Kliknite na tlačidlo OK.

Mozilla Firefox

 • Prejdite do ponuky Nástroje.
 • Vyberte položku Možnosti.
 • Vyberte ikonu s označením Súkromie a bezpečnosť.
 • Kliknite na políčko, ktoré umožňuje webovým lokalitám používať súbory „cookie" (v časti Použiť vlastné nastavenia histórie).
 • Kliknutím na tlačidlo OK uložte vykonané zmeny.

Google Chrome

 • V ponuke prispôsobenia a ovládania vyberte položku Nastavenia.
 • V časti Rozšírené (Ochrana súkromia a zabezpečenie/nastavenie obsahu) vyhľadajte položku Súbory „cookie".
 • Ak chcete povoliť používanie súborov „cookie", je potrebné vybrať možnosť Povoliť nastavenie lokálnych údajov (alebo Aktivovať všetky súbory „cookie").
 • Kliknite na tlačidlo OK.

Safari

 • Vyberte položky Safari > Nastavenia a kliknite na položku Súkromie.
 • Do poľa Blokovať súbory „cookie" zadajte či a kedy má prehliadač Safari prijímať súbory „cookie" z webových lokalít.

2.4 Aké typy súborov „cookie" využíva webová lokalita spoločnosti Distrelec?

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal súbory „cookie" (podrobné informácie o tomto nastavení nájdete v Pomocníkovi svojho prehliadača). V prípade takéhoto nastavenia nebudete mať k dispozícii niektoré prispôsobené funkcie našej webovej lokality.

2.5 Využívame tri typy súborov „cookie":

Súbory „cookie" relácie - ide o dočasné súbory, ktoré sa aktivujú len počas vašej návštevy (relácie) našej webovej lokality. Zvyčajne takéto súbory „cookie" prehliadač odstráni ihneď po zatvorení prehliadača.

Trvalé súbory „cookie" - tieto súbory sú aktívne po ukončení relácie prehliadača (príklad: keď sa registrujete na webovú lokalitu a neskôr sa na ňu vrátite späť, webová lokalita si zapamätá, kto ste a zobrazí príslušnú uvítaciu správu). Takéto možnosti poskytujú trvalé súbory „cookie".

Súbory „cookie" tretích strán - keď používate našu webovú lokalitu, prenášať sa vám môžu súbory „cookie" tretích strán. Ak navštívite webovú lokalitu s vloženým obsahom, napríklad s videami zo služby YouTube, tieto webové lokality vám môžu prenášať súbory „cookie". Spoločnosť Distrelec nemonitoruje nastavenia takýchto súborov „cookie". Odporúčame, aby ste si vyžiadali ďalšie informácie o týchto súboroch „cookie" na webových lokalitách takýchto tretích strán, a zistili, aké sú možnosti ich správy.

Nižšie nájdete zoznam súborov „cookie", ktoré spoločnosť Distrelec využíva najčastejšie, a vysvetlenie spôsobu ich používania.

Typ súboru cookieSlužbaÚčel
Zlepšenie funkcií
Tieto súbory cookie sa nazývajú tiež „funkčné súbory cookie“ a webovej lokalite umožňujú zapamätať si vaše predchádzajúce voľby vrátane preferovaného jazyka, regiónu, pre ktorý si chcete pozrieť predpoveď počasia, alebo vášho používateľského mena a hesla, aby ste sa mohli automaticky prihlásiť.
Google GStaticSpoločnosť Google používa túto doménu na načítanie statického obsahu (kód JavaScript, obrázky a CSS) do iného názvu domény v snahe znížiť využitie šírky pásma a zvýšiť výkon siete pre koncového používateľa. gstatic.com je doména bez súborov cookie, ktorá umožňuje dodávať statický obsah pre spoločnosť Google. Jednou z výhod hostingu statických komponentov na doméne bez súborov cookie je, že niektoré servery proxy môžu odmietnuť ukladať do vyrovnávacej pamäte komponenty, ktoré sú požadované so súbormi cookie.
Parcel LabsSpoločnosť Distrelec spolupracuje so spoločnosťou Parcel Labs pri zabezpečovaní plynulého doručovania produktov. Tieto súbory cookie nám umožňujú sledovať vašu reláciu v súvislosti s vašou objednávkou a možnosťami doručenia.
Meranie výkonnosti a optimalizácia
Tieto súbory sa tiež nazývajú „výkonnostné súbory cookie“ a ich účelom je zhromažďovať informácie o vašom používaní webovej lokality, napríklad ktoré stránky ste navštívili a na ktoré prepojenia ste klikli. Pomocou týchto informácií vás nie je možné identifikovať. Získavajú sa v súhrnnej podobe, takže sú anonymizované. Ich jediným účelom je vylepšiť funkcie webovej lokality. Patria sem súbory cookie analytických služieb tretích strán, pokiaľ sú tieto súbory cookie určené výhradne na použitie vlastníkom webovej lokality, ktorú ste navštívili.
Google AnalyticsSúbory cookie nástroja Google Analytics umožňujú spoločnosti Distrelec zhromažďovať informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú lokalitu. Sledujú, kedy návštevník vstúpi na webovú lokalitu a kedy ju opustí, aké stránky zobrazuje a aké akcie vykonáva. Umožňujú tiež spoločnosti Distrelec zlepšiť relevantnosť odporúčaní produktov (napríklad v reklamách) na iných webových lokalitách. Podrobnejšie informácie nájdete v časti 2.8.
ProductsupSúbory cookie spoločnosti Productsup sú údaje uložené internetovým prehliadačom v počítačovom systéme používateľa. Po prístupe k týmto súborom cookie sa tieto súbory cookie môžu prenášať na stránku, a tak umožňujú priradenie používateľa. Súbory cookie pomáhajú používateľom zjednodušiť používanie webových lokalít.
Google AppsSúbory cookie služby Google Apps sa používajú na zachovanie preferencií používateľa, na udržanie a zlepšenie skúsenosti používateľa počas konkrétnej relácie prehliadania a na zlepšenie výkonnosti služieb Google.
Microsoft ClarityPomáha spoločnosti Distrelec pochopiť, ako si používatelia prezerajú a používajú našu webovú lokalitu vo všetkých moderných zariadeniach a prehliadačoch, a tiež zhromažďovať informácie o používateľoch a získať ich spätnú väzbu, ako ľudia používajú našu lokalitu. Platnosť týchto súborov cookie uplynie po jednom roku.
Optimizely Optimizely je nástroj používaný spoločnosťou Distrelec pre A/B testovanie na optimalizáciu obsahu našej webovej stránky na zlepšenie skúseností používateľa.
Personalizovaný obsah a reklama
Tieto súbory cookie sledujú vašu online činnosť a pomáhajú tak inzerentom zobrazovať vám relevantnejšie reklamy alebo ovplyvniť, koľkokrát uvidíte nejakú reklamu. Tieto súbory cookie môžu takéto informácie zdieľať s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy ide o súbory tretích strán.
Wistia VideosTento súbor cookie umiestňuje naša lokalita na hosting videa Wistia a používa sa na podporu funkcií videa, ktoré sa môžu nachádzať na tejto webovej lokalite. Okrem sledovania polohy, v ktorej sa návštevník webovej lokality nachádza v rámci videa v prípade, že dôjde k prerušeniu prehrávania, tento súbor cookie zaznamenáva aj správanie používateľa týkajúce sa samotného videa.
VimeoOTT Vimeo nastavuje základné súbory cookie prvej strany, ktoré umožňujú určité funkcie a pamätajú si vaše preferencie. Súbory cookie vás napríklad udržiavajú prihlásených, umožňujú vám nakupovať položky a zachovávajú vaše nastavenie jazyka a hlasitosti.
LinkedInTieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Distrelec sledovať vašu cestu, keď navštívite lokalitu prostredníctvom externých reklám.
Google AdsTieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Distrelec zobrazovať relevantné reklamy, keď odídete z lokality, a taktiež sledovať cestu, keď navštívite lokalitu prostredníctvom externých reklám.
Facebook Custom AudiencesTieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Distrelec zobrazovať relevantné reklamy, keď odídete z lokality, a taktiež sledovať cestu, keď navštívite lokalitu prostredníctvom externých reklám.
Google DoubleclickTieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Distrelec sledovať vašu cestu, keď navštívite lokalitu prostredníctvom externých reklám.
Push EngageSpoločnosť Distrelec túto službu používa na získanie stavu odberateľa. Zahŕňa doménu pushengage.com.
ReevooTieto súbory cookie nám umožňujú integrovať do našej webovej lokality recenzie našich produktov, ktoré zverejnili zákazníci na webovej lokalite Reevoo.
TwitterTieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Distrelec zobrazovať relevantné reklamy, keď odídete z lokality, a taktiež sledovať cestu, keď navštívite lokalitu prostredníctvom externých reklám.
BingTieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Distrelec zobrazovať relevantné reklamy, keď odídete z lokality, a taktiež sledovať cestu, keď navštívite lokalitu prostredníctvom externých reklám.
YouTubeSpoločnosť Distrelec používa službu YouTube na ukladanie a zobrazovanie video obsahu. Tieto súbory cookie nastavuje služba YouTube na sledovanie využívania jej služieb. Súbory cookie služby YouTube sa nainštalujú iba po stlačení tlačidla Prehrať.
Google SignalsSignály Googlu nám poskytujú štatistiky o tom, ako sa používatelia správajú v jednotlivých zariadeniach, vďaka čomu dokážeme vytvárať efektívnejšie remarketingové kampane naprieč zariadeniami a lepšie porozumieť ceste zákazníka.
Facebook Conversion APIRozhranie API pre konverzie služby Facebook nám umožňuje odosielať udalosti na webe a offline udalosti priamo do služby Facebook, vďaka čomu získavame ucelenejší prehľad o správaní našich zákazníkov a môžeme tak naše reklamy v službe Facebook optimalizovať v záujme ich lepšej výkonnosti.
StackAdaptSpoločnosť Distrelec používa StackAdapt – platformu na programatické reklamy, vďaka ktorej môže používateľom na základe ich správania pri prehliadaní a záujmov zobrazovať prispôsobené a relevantné reklamy. Používatelia tak majú lepší dojem z online prostredia a ľahšie nájdu výrobky a služby, ktoré vyhovujú ich potrebám.
BloomreachBloomreach je marketingový systém, ktorý spoločnosti Distrelec umožňuje zhromažďovať informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky. Používa údaje zákazníkov ako meno, názov spoločnosti, e-mailovú adresu, ako aj udalosti, napríklad dátum a čas, kedy návštevník odoslal objednávku alebo kedy opustil webové stránky, informácie o tom, aké stránky si prezrel a aké akcie na nich dokončil. Spoločnosť Distrelec tak môže v marketingových e-mailoch a na svojich webových stránkach poskytovať informácie, ktoré sú pre zákazníkov relevantné.
Nevyhnutné súbory cookie
Tieto súbory cookie sú potrebné na prehliadanie webovej lokality a používanie jej funkcií, napríklad na prístup k zabezpečeným častiam lokality. Príkladom nevyhnutných súborov cookie sú súbory, ktoré internetovým obchodom umožňujú uchovať položky vo vašom košíku počas nakupovania. Vo všeobecnosti ide o súbory cookie prvých strán.
FusionFusion je technológia založená na umelej inteligencii určená na vyhľadávanie, navigáciu, podporu predaja, prispôsobenie a odporúčania. Väčšina súborov cookie sú „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookie zostávajú v pamäti vášho zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve lokality. Súbory cookie pomáhajú webovým lokalitám byť používateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Používajú sa na sledovanie kliknutí, nákupných košíkov a platieb.
FactFinderFACT-Finder je technológia založená na umelej inteligencii určená na vyhľadávanie, navigáciu, podporu predaja, prispôsobenie a odporúčania. Väčšina súborov cookie sú „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookie zostávajú v pamäti vášho zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve lokality. Súbory cookie pomáhajú webovým lokalitám byť používateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Používajú sa na sledovanie kliknutí, nákupných košíkov a platieb.
Javascript Crypto LibraryTieto súbory cookie sa používajú na maximalizáciu sieťových zdrojov, správu prenosov a ochranu lokalít zákazníka pred škodlivými prenosmi.
DistrelecSúbory cookie používame na to, aby nám pomohli zapamätať si a spracovať položky vo vašom nákupnom košíku. Používajú sa tiež na to, aby nám pomohli pochopiť vaše preferencie na základe predchádzajúcej alebo aktuálnej aktivite na stránke, čo nám umožňuje poskytovať vám vylepšené služby. Súbory cookie používame aj na to, aby nám pomohli zhromažďovať súhrnné údaje o prenosoch a interakciách na lokalite, aby sme mohli v budúcnosti na lokalite ponúkať lepšiu používateľskú skúsenosť a nástroje.
EnsightenEnsighten je systém správy kontajnerových značiek. Rieši problémy spojené s označovaním lokality a sledovaním online marketingových kampaní poskytovaním univerzálnych riešení označovania, alebo riešení označovania na strane servera. Niekedy sa naše reklamy objavia na webových lokalitách tretích strán. Súbory cookie systému Ensighten sa používajú, aby nám a našim inzerentom pomohli zistiť, na ktoré reklamy klikáte a s ktorými interagujete. Každý jeden inzerent používa svoje vlastné sledovacie súbory cookie a získané údaje nie sú dôverné ani zameniteľné.
Component SearchSpustí sa ako súčasť integrácie služieb Traceparts (ak sa neschváli, ikona stopy sa nezobrazuje). Zahŕňa doménu componentsearchengine.com
TracepartsSpoločnosť Traceparts používa súbory cookie na rozpoznanie zariadenia používateľa, aby nemusel počas jednej úlohy poskytovať viackrát rovnaké informácie. Vykonáva tiež analýzu údajov, čím pomáha spoločnosti TraceParts pochopiť, ako ľudia interagujú so službami, aby ich následne mohla vylepšiť, a zaznamenáva počet ľudí používajúcich webovú lokalitu
RapidspikeSúbory cookie používame, aby nám pomohli zapamätať si a spracovať položky vo vašom nákupnom košíku. Používajú sa tiež na to, aby nám pomohli pochopiť vaše preferencie na základe predchádzajúcej alebo aktuálnej aktivite na stránke, čo nám umožňuje poskytovať vám vylepšené služby. Súbory cookie používame aj na to, aby nám pomohli zhromažďovať súhrnné údaje o prenosoch a interakciách na lokalite, aby sme mohli v budúcnosti na lokalite ponúkať lepšiu používateľskú skúsenosť a nástroje.
Google ReCaptchaToto sú základné súbory cookie, ktoré používa služba reCAPTCHA od spoločnosti Google. Tieto súbory cookie používajú na účely sledovania jedinečný identifikátor.
DistrelecSúbory cookie používame na to, aby nám pomohli zapamätať si a spracovať položky vo vašom nákupnom košíku. Používajú sa tiež na to, aby nám pomohli pochopiť vaše preferencie na základe predchádzajúcej alebo aktuálnej aktivite na stránke, čo nám umožňuje poskytovať vám vylepšené služby. Súbory cookie používame aj na to, aby nám pomohli zhromažďovať súhrnné údaje o prenosoch a interakciách na lokalite, aby sme mohli v budúcnosti na lokalite ponúkať lepšiu používateľskú skúsenosť a nástroje.
nexus.ensighten.comEnsighten je systém správy kontajnerových značiek. Rieši problémy spojené s označovaním lokality a sledovaním online marketingových kampaní poskytovaním univerzálnych riešení označovania, alebo riešení označovania na strane servera. Niekedy sa naše reklamy objavia na webových lokalitách tretích strán. Súbory cookie systému Ensighten sa používajú, aby nám a našim inzerentom pomohli zistiť, na ktoré reklamy klikáte a s ktorými interagujete. Každý jeden inzerent používa svoje vlastné sledovacie súbory cookie a získané údaje nie sú dôverné ani zameniteľné.
IncapsulaOchrana pred útokmi DDoS Incapsula a súbory cookie brány firewall webovej aplikácie Súbor cookie sa nastavuje s cieľom umožniť návštevníkovi počas prehliadania lokality prijímať obsah lokality z jedného z viacerých serverov. Súbor cookie sa nastavuje s cieľom umožniť návštevníkovi počas prehliadania lokality prijímať obsah lokality z jedného z viacerých serverov. Umožňuje uchovať reláciu návštevníkov. Súbor cookie sa odstráni po zatvorení prehliadača, zatiaľ čo niektoré zostávajú 12 mesiacov.
GooglePoužíva sa na určenie toho, či používateľ dostane test captcha. Používa sa na ochranu pred robotmi
PiwikTento súbor cookie ukladá jedinečné ID používateľa. Používa sa na rozpoznanie návštevníkov a uchovanie ich rôznych charakteristík. Počíta a sleduje zobrazenia stránok. Predvolene vyprší jeho platnosť po 13 mesiacoch, ale táto lehota sa dá zmeniť.
CHEQPokročilá technológia mitigácie botov od spoločnosti CHEQ je zameraná na spoľahlivé rozlišovanie medzi ľudskou a počítačovo vytvorenou aktivitou. Súbory cookie od spoločnosti CHEQ sa používajú na identifikáciu a blokovanie podvodného prístupu na našu webovú stránku. Súbory cookie sa nepoužívajú na žiadny iný účel a neobsahujú žiadne osobné údaje. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov

2.6 Nastavenia súborov „cookie"

Nastavenia súborov cookie na našej webovej lokalite môžete kedykoľvek upraviť pre nie nevyhnutne potrebné súbory cookie prostredníctvom nášho bannera so súhlasom so súbormi cookie, ktorý nájdete v päte našej webovej lokality.

Ďalšie informácie o používaní súborov „cookie" na webových lokalitách nájdete na adrese www.allaboutcookies.org

2.7 Blokovanie súborov „cookie"

Väčšina prehliadačov disponuje možnosťou blokovania súborov „cookie". Príklad blokovania:

 • V programe Internet Explorer môžete zablokovať všetky súbory „cookie" kliknutím na položky Nástroje, Možnosti siete internet, Ochrana osobných údajov a následným výberom položky Zablokovať všetky súbory „cookie" pomocou posúvača.
 • V programe Mozilla Firefox môžete všetky súbory „cookie" zablokovať kliknutím na položku Nástroje, potom na položku Možnosti a vypnutím možnosti Prijímať súbory „cookie" z lokalít v časti Súkromie a bezpečnosť.

Zablokovanie všetkých súborov „cookie" má však negatívny vplyv na používanie mnohých webových lokalít.

2.8 Odstránenie súborov „cookie"

Máte, samozrejme, možnosť taktiež odstrániť ľubovoľné súbory „cookie" uložené vo vašom počítači.

 • Ak používate program Internet Explorer, súbory „cookie" musíte odstrániť manuálne (pokyny na vykonanie odstránenia nájdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835).
 • Ak používate program Mozilla Firefox a chcete odstrániť súbory „cookie", musíte najprv zistiť, či sú súbory „cookie" odstránené pri použití možnosti Odstrániť súkromné údaje (toto nastavenie môžete zmeniť kliknutím na položky Nástroje, Možnosti Nastavenia a Súkromie a bezpečnosť) a kliknutí na položku Odstrániť aktuálnu históriu v ponuke Nástroje.

Ak ste udelili súhlas s nastavením meracích a optimalizačných súborov cookie na tejto webovej lokalite a jej mobilných aplikáciách, údaje sa zhromažďujú a ukladajú prostredníctvom služby Google Analytics, služby webovej analýzy poskytovanej spoločnosťou Google Ireland Limited. Používa sa na vytváranie používateľských profilov pod pseudonymami. Súbory cookie sa používajú v rámci tohto procesu. Služba Google Analytics zhromažďuje tieto osobné údaje: Online identifikátory vrátane identifikátorov súborov cookie, adries internetového protokolu, identifikátorov zariadení a identifikátorov klientov. Údaje generované týmito súbormi cookie (vrátane vašej skrátenej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite pre nás a na vytváranie ďalších analýz a vyhodnotení súvisiacich s používaním našej webovej lokality a vaším používaním internetu na účely zlepšenia a efektívneho dizajnu našich webových lokalít a ponuky produktov. Spoločnosť Google môže tieto údaje prepojiť aj s inými údajmi o vás, ako je história vyhľadávania, osobný účet Google, údaje o používaní iných zariadení a ďalšie údaje, ktoré o vás spoločnosť Google uložila. Údaje uložené službou Google Analytics sa uchovávajú maximálne 26 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa v službe Google Analytics ukladajú len súhrnné štatistické údaje.

Službu Google Analytics používame len vtedy, ak ste nám dali súhlas prostredníctvom nášho bannera so súbormi cookie. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch vyššie uvedené údaje a informácie môžu byť spoločnosťou Google prenášané do tretích krajín, v ktorých sa nachádzajú dátové centrá spoločnosti Google alebo z ktorých sa vykonáva spracovanie údajov, pričom tieto tretie krajiny – napríklad USA – nemajú na základe rozhodnutia Európskej komisie primeranú úroveň ochrany údajov. Prenos údajov spoločnosťou Google do takýchto tretích krajín môže byť spojený s potenciálnymi rizikami pre vaše osobné údaje a to najmä preto, že pri prenose údajov do USA nemožno vylúčiť prístup amerických orgánov. Napriek tomu sme so spoločnosťou Google uzavreli zmluvné doložky EÚ, ktoré obsahujú aj rôzne štandardy technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Pri udeľovaní súhlasu zohľadnite vyššie uvedené okolnosti.

Na tejto webovej lokalite sa na zhromažďovanie a ukladanie informácií o prehliadaní webovej lokality návštevníkom v anonymnej forme využíva aj takzvaná technológia retargetingu. V niektorých prípadoch sa na optimalizáciu tohto procesu používajú údaje o aktivite na webovej lokalite získané prostredníctvom služby Google Analytics. Údaje sa ukladajú vo vašom počítači pomocou textových súborov „cookie“. Táto technológia používa algoritmus na analyzovanie prehliadania a dokáže zobraziť cielené odporúčania na produkty na iných webových lokalitách vo forme reklamných bannerov založených na záujme. V žiadnom prípade sa nemôžu tieto údaje použiť na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej lokality. Zhromaždené údaje sa používajú výlučne na vylepšenie ponuky. Údaje nemôžu využívať tretie strany a tieto údaje sa ani tretím stranám neprenášajú.

V prípade tejto webovej lokality môžete svoj súhlas so sledovaním prostredníctvom služby Google Analytics kedykoľvek odvolať úpravou nastavení v našom banneri so súhlasom so súbormi cookie, ktorý nájdete v päte našej webovej lokality. Môžete tiež použiť zásuvný modul prehliadača, aby ste zabránili odosielaniu informácií zozbieraných pomocou súborov cookie (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a ich využívaniu spoločnosťou Google. Na príslušný zásuvný modul sa dostanete cez nasledujúci odkaz: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Poznámka: Kliknutím na vyššie uvedené prepojenia budete presmerovaní na inú stránku, pričom akékoľvek informácie zobrazené na cieľovej adrese nemôžeme nijakým spôsobom meniť ani upravovať.

2.9 Vkladanie doplnkov sociálnych sietí

Na našej webovej lokalite sa používajú doplnky sociálnych sietí pre služby Facebook, Google a ďalšie služby. Na našej internetovej lokalite sa preto zobrazujú tlačidlá „+ 1", „f" alebo „Páči sa mi". Ide o ponuky amerických spoločností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA)

Priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook alebo Google sa vytvorí až po kliknutí na tlačidlá „+ 1", „f" alebo „Páči sa mi". Obsah tlačidla „+ 1", „f" alebo „Páči sa mi" potom spoločnosť Google alebo Facebook prenesie priamo do vášho prehliadača a začlení ho do webovej lokality. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Google alebo Facebook zhromaždia prostredníctvom tlačidla.

Viac informácií o rozsahu, type, účele a ďalšom spracovaní vašich údajov a možnostiach ochrany súkromia nájdete na internetových stránkach spoločnosti Facebook a Google (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html).

Odhlásením sa zo stránok sociálnych sietí (Facebook a Google +) a odstránením nastavených súborov „cookie" môžete spoločnostiam Facebook a Google zabrániť v zhromažďovaní informácií o vás počas návštevy našej webovej lokality.

2.10 Ochrana pred spamom/útokmi DDOS

Kvôli ochrane našej webovej stránky pred škodlivým prenosom, najmä kvôli ochrane pred nevyžiadanými správami a útokmi DDOS, používame niektoré nástroje (napríklad reCAPTCHA spoločnosti Google a ďalšie). Tieto typy služieb analyzujú vaše správanie na webovej lokalite, konfiguráciu vášho počítača (vrátane akýchkoľvek už nainštalovaných súborov „cookie“ od spoločnosti Google alebo inej tretej strany) a vašu IP adresu, aby sa určilo, či ste pravý, alebo zlomyseľný používateľ.
V prípade zistenia problému budete vyzvaní na splnenie určitých úloh, aby ste dokázali, že nie ste robot. Napríklad pri odosielaní formulára.

Keďže sa tieto údaje sa prenášajú priamo medzi vaším počítačom a servermi spoločnosti Google a iných tretích strán v Európe a v USA (pokiaľ ide o spoločnosť Google), nemáme vplyv na rozsah nimi zozbieraných údajov alebo na účel ich následného použitia.

Google reCAPTCHA je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Viac informácií o rozsahu, type, ďalšom spracovaní vašich údajov a možnostiach ochrany súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google ( https://www.google.com/policies/privacy/ ) a v podmienkach poskytovania služby ( https://www.google.com/policies/terms/ ).

 

3. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE PRE POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV

podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov")

3.1 SPRÁVCA ÚDAJOV

Správca vašich osobných údajov („ Správca údajov") je spoločnosť Distrelec Manchester Ltd. so sídlom na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo).

Správcu údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com alebo prostredníctvom expresného kuriéra na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo.

3.2 DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SÚVISIACICH SO SPRACOVANÍM

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú osobné údaje definované nasledovne: „ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifikujúce jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu takejto osoby; “ („údaje“).

Prevádzkovateľ môže spracovať nasledujúce údaje, ktoré ste mu mohli poskytnúť pri registrácii v jeho online obchode („ online obchod Distrelec“):

(i) titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa,

(ii) adresa,

(iii) pracovná pozícia a informácie o spoločnosti, pre ktorú pracujete (v relevantných prípadoch),

(iv) kontaktné číslo (napr. telefónne, mobilné a/alebo faxové číslo),

(v) odvetvie,

(vi) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré mohli byť požadované alebo dobrovoľne poskytnuté v súvislosti s registráciou v online obchode Distrelec.

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je dobrovoľné, avšak v prípade, ak:

• odmietnete poskytnúť údaje uvedené vo vyššie uvedených bodoch (i) až (iv), prevádzkovateľ vám nebude môcť vytvoriť konto v online obchode Distrelec;

• prijmete rozhodnutie neposkytnúť údaje uvedené vyššie v bode (v), prevádzkovateľ vás nebude môcť kontaktovať telefonicky (a/alebo pomocou faxu) v prípade, ak by ste potrebovali pomoc v súvislosti s prípadnou podanou žiadosťou;

• neposkytnete údaje uvedené v bode(vi), prevádzkovateľ vám nebude môcť poskytnúť novinky a aktuálne informácie týkajúce sa odvetvia vášho záujmu, ponuky vyhradené pre určitý odbor alebo oblasť a/alebo vyhradené služby podľa vašej požiadavky alebo potreby.

V každom prípade sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť, aby zhromaždené a spracované informácie boli primerané vzhľadom na účely tak, ako sú vymedzené nižšie, a nepredstavovali narušenie vášho súkromia.

3.3 ÚČELY SPRACOVANIA A RELEVANTNÝ PRÁVNY ZÁKLAD

a. Splnenie vašich požiadaviek

Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v odseku 3.2 uvedenom vyššie s cieľom vybaviť prípadné požiadavky v súvislosti s registráciou v online obchode Distrelec a s využívaním výhod prostredníctvom služieb, funkcií a nástrojov, ktoré poskytuje. Vaše údaje sú napríklad spracúvané s cieľom poskytnúť vám (i) prístup k online obchodu Distrelec, (ii) možnosť zakúpiť si tovary/služby, ktoré sú v ňom dostupné (alebo zadať objednávku), a (iii) prípadnú pomoc a podporu pri registrácii alebo používaní online obchodu Distrelec. Upozorňujeme, že registrácia v online obchode spoločnosti Distrelec a vytvorenie používateľského účtu nie je povinné, objednávku môžete dokončiť aj ako hosť, najmä ak vystupujete ako spotrebiteľ, ďalšie informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s objednávkami, ktoré zadávate, nájdete v odseku 4.2 a 4.4 a nižšie.

Právny základ spracúvania vašich údajov je plnenie zmluvy, v ktorom ste zmluvnou stranou, alebo splnenie vašich požiadaviek pred uzavretím zmluvy.

Upozorňujeme tiež, že ak sa rozhodnete zadať objednávku alebo zakúpiť si produkty alebo služby prostredníctvom online obchodu Distrelec, vstupujete do zmluvného vzťahu, v ktorom je predajcom právnická osoba ako miestny člen skupiny Distrelec, ktorý spracuje vaše údaje najmä s cieľom vybaviť vašu objednávku a poskytnúť vám prípadné zakúpené produkty a/alebo služby. V súlade s tým dostanete pri pokladni pred zadaním objednávky upozornenie o ďalších informáciách podľa článku 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

b. Plnenie zákonných povinností

Prevádzkovateľ spracuje vaše údaje v prípade potreby na plnenie zákonných povinností v súvislosti s vašou registráciou v online obchode Distrelec, ako aj vo všeobecnosti s činnosťami nevyhnutnými na splnenie vašich požiadaviek.

Poskytnutie vašich údajov na uvedený účel je povinné.

c. Odosielanie komunikačných prostriedkov o spokojnosti zákazníkov

Ak zadáte objednávku alebo vykonáte určité činnosti v online obchode Distrelec, prevádzkovateľ môže spracovať vaše údaje s cieľom zasielať vám komunikačné prostriedky na zistenie spokojnosti zákazníkov so službami, ktoré vám poskytol online obchod Distrelec, a na zistenie, či by ste odporučili obchod Distrelec svojim priateľom a kolegom a či máte vo všeobecnosti uspokojivú skúsenosť s nami. Prevádzkovateľovi to pomôže zlepšiť ponúkanú kvalitu služieb.

V priebehu toho môžu byť vaše údaje spracované na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade so zásadami vymedzenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

V tejto súvislosti vás informujeme, že máte právo voči zasielaniu takýchto komunikačných prostriedkov kedykoľvek bezplatne namietať prostredníctvom prepojenia na zrušenie odberu, ktoré sa nachádza v päte každého vám odoslaného komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov. V prípade, že si uplatníte uvedené právo, prevádzkovateľ vám už ďalej nebude môcť zasielať ďalšie komunikačné prostriedky o spokojnosti zákazníkov tohto druhu.

d. Marketing

Prevádzkovateľ môže spracovať údaje uvedené vyššie v článku 3.2 s cieľom: (i) zasielať vám marketingové a/alebo propagačné komunikačné prostriedky týkajúce sa produktov a/alebo služieb dostupných v online obchode Distrelec, či už pochádzajú od prevádzkovateľa alebo od inej právnickej osoby (buď členov skupiny, do ktorej patrí prevádzkovateľ, alebo iných osôb), o ktoré ste mohli prejaviť záujem, ktoré môžu (alebo nemusia) byť podobné tým, ktoré ste si už zakúpili, objednali alebo o ktoré ste prejavili záujem; (ii) pozvať vás zúčastniť sa iniciatív dostupných v online obchode Distrelec, propagačných kampaní, vernostných programov a/alebo podujatí/iniciatív organizovaných prevádzkovateľom, jeho partnermi a/alebo inými právnickými osobami, ktoré sú členmi skupiny, do ktorej patrí prevádzkovateľ; (iii) pozvať vás vyskúšať nové funkcie a/alebo nové nástroje dostupné v online obchode Distrelec; (iv) odosielať vám upozornenia, ak ste nedokončili určité akcie, ktoré ste začali vykonávať v online obchode Distrelec; (v) požiadať vás o odozvu a pozvať vás zúčastniť sa prieskumov (ktoré sa nemusia priamo týkať vami uskutočnených nákupov alebo zadaných objednávok).

Upozorňujeme vás tiež, že na to, aby vám mohol prevádzkovateľ ponúkať služby a produkty, o ktoré by ste mohli mať záujem, a/alebo vám umožniť zúčastniť sa iniciatív, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé, môže byť pre prevádzkovateľa potrebné zohľadniť vaše preferencie, ktoré ste vyjadrili pri registrácii v online obchode Distrelec prostredníctvom výberu funkcií dostupných v tom čase alebo zakúpením určitých položiek namiesto iných. Táto skutočnosť však nemá žiaden vplyv na vaše práva a slobody ako dotknutej osoby, pretože v každom prípade budete mať možnosť prístupu ku všetkým produktom/službám dostupným v online obchode Distrelec, možnosť slobodného výberu produktov/služieb, ktoré si chcete zakúpiť/objednať, pričom sa neuplatnia žiadne obmedzenia na základe preferencií dotknutej osoby.

Táto činnosť (t. j., zasielanie marketingovej komunikácie uvedenej v tomto odseku) môže byť vykonávaná prevádzkovateľom iba v prípade, ak vopred poskytnete svoj súhlas, ktorý predstavuje právny základ spracovania.

V tejto súvislosti vám oznamujeme, že sa môžete rozhodnúť uplatniť si kedykoľvek a bezplatne právo odvolať svoj poskytnutý súhlas so spracovaním svojich údajov na uvedený účel, a to buď pomocou vyhradeného prepojenia, ktoré sa nachádza v päte každej vám odoslanej marketingovej komunikácie, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov a nižšie uvedených možností. V prípade, ak si uplatníte právo odvolať poskytnutý súhlas, prevádzkovateľ vám už ďalej nebude môcť zasielať ďalšie marketingové/obchodné komunikačné prostriedky tohto druhu.

e. Štatistická analýza (t. j. tvorba správy o obchodnej činnosti na úrovni skupiny)

Prevádzkovateľ môže vykonávať štatistickú analýzu nákupov, objednávok a iných obchodných činností vykonávaných prostredníctvom online obchodu Distrelec alebo na inom mieste.

Informácie sa pritom ukladajú zvyčajne v anonymnej forme a sú spracúvané ako celok. Uvedené činnosti preto nezahŕňajú spracovanie vašich údajov v zmysle informácií, ktoré by sa vzťahovali na vás ako na identifikovateľnú osobu.

Pri spracovaní vašich údajov sa použijú bezpečnostné opatrenia na ich ochranu (napríklad pseudonymizácia), pričom samotné spracovanie môže prevádzkovateľ vykonávať na základe oprávneného záujmu.

3.4 POSKYTNUTIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM V EÚ

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše údaje tretím stranám, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú služby nevyhnutné a/alebo funkčne slúžiace na splnenie vašich požiadaviek a/alebo týkajúce sa riadenia činností, ktoré sa vzťahujú na účely uvedené vyššie.

Vaše údaje môžu byť poskytnuté organizáciám, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi podporu pri údržbe a správe online obchodu Distrelec, pri tvorbe, vývoji a implementácii jeho funkcií a nástrojov, alebo ktoré poskytujú prevádzkovateľovi pomocné služby vo vzťahu k uvedeným činnostiach, a to vrátane poskytovateľov IT služieb, marketingových a/alebo reklamných agentúr a/alebo externých konzultantov.

Uvedené tretie strany môžu spracúvať vaše údaje ako sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľ uchováva aktuálny zoznam sprostredkovateľov, pričom môžete požiadať o prístup k uvedenému zoznamu kontaktovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

Prevádzkovateľ môže tiež poskytnúť vaše údaje tretím stranám, ktorým sa údaje poskytujú na základe zákonnej povinnosti, orgánom verejnej moci a/alebo ďalším právnickým osobám, ktoré sú členmi skupiny so sídlom v Európskom hospodárskom priestore, a obzvlášť spoločnosti v rámci skupiny, ktorá s vami vstupuje do (predajného/dodávateľského) zmluvného vzťahu, a/alebo tým spoločnostiam, ktoré zabezpečia dodanie služieb a/alebo produktov, ktoré ste si objednali/zakúpili.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle sprístupniť vaše údaje verejnosti.

3.5 PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Na účely uvedené vyššie môže okrem toho dôjsť k prenosu vašich údajov iným právnickým osobám, ktoré patria do skupiny spoločností, ktorej členom je prevádzkovateľ (napr. spoločnosti v rámci skupiny, ktorá s vami vstúpi do zmluvného vzťahu v prípade, ak zadáte objednávku, spoločnostiam v rámci skupiny, ktoré poskytujú služby IT podpory, a/alebo spoločnostiam, ktoré poskytujú služby nevyhnutné alebo relevantné pre dodanie produktov/služieb, ktoré ste si mohli zakúpiť), alebo spoločnostiam tretích strán so sídlom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru , ktoré ponúkajú služby súvisiace so spracovaním, ktoré vykonáva prevádzkovateľ.

K prípadnému uvedenému prenosu dôjde iba v prípade, ak budú splnené požiadavky stanovené v nariadení. V jednotlivých prípadoch sa prenos môže uskutočniť najmä na základe rozhodnutia o primeranosti vydaného zo strany Európskej komisie, pri prijatí štandardných zmluvných doložiek a/alebo pri poskytnutí iných vhodných záruk pri vykonávaní nariadenia. Pokiaľ ide o naše používanie služby Google Analytics a prenosy, ku ktorým môže v tejto súvislosti dôjsť zo spoločnosti Google do tretích krajín: podrobné informácie o takomto prenose a zavedených ochranných opatreniach nájdete v časti 2.8 vyššie.

Môžete požiadať o informácie o krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, do ktorých sa preniesli vaše údaje, kontaktovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej vyššie.

3.6 UPLATNITEĽNÁ DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ sa zásadne usiluje zabezpečiť spracovanie vašich údajov počas doby, ktorá je jednoznačne nevyhnutná na splnenie účelov uvedených vyššie v odseku 3.3.

Nižšie môžete nájsť predovšetkým informácie o dobe uchovávania poskytované prevádzkovateľom pre každý príslušný účel spracovania:

a) na účely splnenia vašich požiadaviek sa vaše údaje budú uchovávať po celú dobu vašej registrácie v online obchode Distrelec, pokým sa nerozhodnete odhlásiť z odberu odstránením vytvoreného konta. Po tejto dobe budú vaše údaje uchovávané na obdobie 24 mesiacov po odstránení konta výlučne na účely plnenia zákonných povinností alebo na ochranu práv prevádzkovateľa;

b) na účely plnenia zákonných povinností budú vaše údaje spracúvané a uchovávané prevádzkovateľom počas doby nevyhnutnej na splnenie uvedených zákonných povinností;

c) na účely zasielania komunikačných prostriedkov o spokojnosti zákazníkov sa budú vaše údaje spracúvať počas doby nevyhnutne potrebnej na vyžiadanie vašej odozvy po tom, ako zadáte objednávku alebo vykonáte určité činnosti v online obchode Distrelec (uvedený komunikačný prostriedok sa zvyčajne zasiela najneskôr mesiac po zadaní príslušnej objednávky alebo vykonaní určitej činnosti v online obchode Distrelec). Po odoslaní komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov v súvislosti so zadanou objednávkou alebo vykonanou príslušnou činnosťou už ďalej nebudete dostávať ďalšie komunikačné prostriedky tohto druhu vo veci príslušnej objednávky/činnosti, avšak môže vám byť zaslaný nový komunikačný prostriedok v prípade, ak zadáte ďalšiu objednávku/vykonáte ďalšiu dôležitú činnosť v online obchode Distrelec. Kedykoľvek a bezplatne sa môžete rozhodnúť raz a navždy odhlásiť z odberu komunikačných prostriedkov tohto druhu, a to uplatnením svojho práva namietať prostredníctvom vyhradeného prepojenia, ktoré nájdete v päte každého vám odoslaného komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov. V takom prípade prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše údaje na tento účel.

d) na marketingové účely uvedené vyššie v odseku 3.3 písm. d) v prípade, ak ste vopred poskytli svoj súhlas, sa budú vaše údaje spracúvať počas doby trvania vašej registrácie v online obchode Distrelec (to znamená, pokým sa nerozhodnete odhlásiť z odberu odstránením vytvoreného konta) a 24 mesiacov po tejto dobe. S cieľom zasielať vám propagačné komunikačné prostriedky a/alebo pozvánky, ktoré by vás mohli zaujímať, môže v tejto súvislosti prevádzkovateľ zohľadniť vaše preferencie vyjadrené len počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Toto ustanovenie nemá vplyv na vašu možnosť uplatniť si právo kedykoľvek a bezplatne odvolať svoj predchádzajúci súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie a propagačných správ/pozvánok, ktoré by vás mohli zaujímať;

e) na účely štatistickej analýzy, pričom ak informácie spracúvané v tejto súvislosti spadajú pod definíciu údajov, budú vaše údaje spracúvané na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie uvedeného účelu. Prevádzkovateľ sa vo všeobecnosti bude usilovať zabezpečiť, aby údaje boli v anonymnej podobe (alebo aspoň vykoná pseudonymizáciu alebo iné podobné vhodné bezpečnostné opatrenia) a tam, kde je to možné, spracúvať len celkové informácie. V každom prípade budú správy obsahovať iba anonymné informácie. Pre správy obsahujúce iba anonymné informácie sa neukladá žiadne obmedzenie doby uchovávania.

3.7 VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Kedykoľvek počas doby, kedy prevádzkovateľ vlastní alebo spracúva vaše údaje, máte ako dotknutá osoba tieto práva:

právo na prístup – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a akékoľvek informácie v súvislosti s ich spracúvaním,

právo na opravu – máte právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov bez zbytočného odkladu,

právo na vymazanie – v prípade splnenia podmienok uvedených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov máte právo na vymazanie svojich údajov z našich záznamov,

právo na obmedzenie spracúvania – pri splnení určitých podmienok máte právo obmedziť spracúvanie údajov prevádzkovateľom,

právo na prenosnosť – máte právo na prenos údajov, ktorými disponujeme, k inému prevádzkovateľovi,

právo namietať – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu svojich údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a proti profilovaniu, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

právo odvolať súhlas – máte právo kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracúvaním údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu – v prípade, ak prevádzkovateľ odmietne splniť vašu žiadosť o uplatnenie práv vymedzených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, musí vám uviesť dôvod takéhoto odmietnutia. V prípade potreby máte právo podať sťažnosť podľa ustanovenia v odseku nižšie.

Ak máte záujem uplatniť si práva vymedzené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, kontaktujte prevádzkovateľa prostredníctvom vyhradenej e-mailovej adresy info-sk@distrelec.com alebo expresného kuriéra na adrese 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA.

3.8 SŤAŽNOSTI

Ak si želáte predložiť podnet o spracúvaní vašich údajov prevádzkovateľom alebo o riešení vašej sťažnosti, máte právo podať sťažnosť priamo príslušnému dozornému orgánu.

* * *

 

4. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

podľa článku 14 nariadenia (EÚ) 2016/679 („nariadenie“ alebo „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“)

4.1 PREVÁDZKOVATEĽ

Distrelec Gesellschaft m. b. H., so sídlom na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien, zastúpený dočasným právnym zástupcom, je prevádzkovateľ vašich osobných údajov („prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info-sk@distrelec.com alebo prostredníctvom expresného kuriéra na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.

4.2 DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SÚVISIACICH SO SPRACOVANÍM

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú osobné údaje definované nasledovne: „ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifikujúce jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu takejto osoby; “ („údaje“).

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce zhromažďované údaje s cieľom poskytnúť vám tovary alebo služby, ktoré ste si objednali/zakúpili prostredníctvom online obchodu Distrelec, a v súvislosti s činnosťami starostlivosti o zákazníkov:

(i) titul, meno, priezvisko,

(ii) e-mailová adresa,

(iii) adresa,

(iv) údaje kreditnej karty alebo informácie o použitom spôsobe platby pri pokladni,

(v) kontaktné číslo (napr. telefónne, mobilné a/alebo faxové číslo),

(vi) pracovná pozícia a informácie o spoločnosti, pre ktorú pracujete (v relevantných prípadoch),

(vii) odvetvie,

(viii) môžu sa požadovať akékoľvek ďalšie údaje alebo údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli prevádzkovateľovi, v súvislosti (a) s prípadnou uskutočnenou objednávkou alebo nákupom, (b) s činnosťami, ktoré dopĺňajú činnosti nevyhnutné na poskytnutie zakúpeného alebo objednaného produktu alebo služby, ako aj (c) s krokmi, ktoré môže prevádzkovateľ podniknúť s cieľom skontrolovať vašu úverovú schopnosť alebo zabrániť podvodom.

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je dobrovoľné, avšak v prípade, ak:

• odmietnete poskytnúť údaje uvedené vyššie v bodoch i) až iv), prevádzkovateľ nebude môcť vybaviť prípadnú zadanú objednávku a/alebo doručiť produkty alebo služby, o ktoré máte záujem alebo ktoré ste si zakúpili/objednali,

• sa rozhodnete neposkytnúť údaje uvedené vyššie v bode v), prevádzkovateľ vás nebude môcť kontaktovať telefonicky (a/alebo faxom) v prípade, ak by ste potrebovali pomoc v súvislosti s objednávkou alebo nákupom, nebude vám môcť poskytnúť činnosti starostlivosti o zákazníkov alebo vo všeobecnosti služby a/alebo oznámenia, ktoré by vás mohli zaujímať,

• neposkytnete údaje uvedené v bode (viii), v závislosti od chýbajúcich informácií nebude môcť prevádzkovateľ s vami vstúpiť do zmluvného vzťahu, ani vám poskytnúť tovar alebo služby, o ktoré by ste mohli požiadať alebo ktoré by ste mohli potrebovať.

V každom prípade sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť, aby získané a spracované informácie boli primerané vzhľadom na účely tak, ako sú vymedzené na tomto mieste, a nepredstavovali narušenie vášho súkromia.

4.3 ZDROJ, Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ ÚDAJE

Väčšinu z vašich údajov získala spoločnosť Distrelec Manchester Ltd. so sídlom 7th Floor, 2 St Peter’s Square, Manchester, M2 3AA, Spojené kráľovstvo, keď ste si vytvorili konto/zaregistrovali ste sa v online obchode Distrelec.

Uvedené údaje sa poskytujú prevádzkovateľovi, keď zadáte objednávku týkajúcu sa produktov/služieb, ktoré prevádzkovateľ predáva prostredníctvom online obchodu Distrelec, alebo všeobecnejšie v prípade nákupov, pri ktorých prevádzkovateľ spravuje zmluvný vzťah a príslušnú dodávku.

Na stránke platby sa priamo od vás môžu získavať ďalšie údaje (napríklad podrobnosti o kreditnej karte, pomocou ktorej ste uskutočnili platbu), ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli zadať objednávku.

4.4 ÚČELY SPRACOVANIA A RELEVANTNÝ PRÁVNY ZÁKLAD

a. Vybavovať vaše objednávky, vykonávať bežné predbežné zmluvné kontroly, spravovať zmluvný vzťah a dokončiť objednávku ako hosť

Prevádzkovateľ spracuje vaše údaje uvedené vyššie v odseku 4.2 s cieľom konať v nadväznosti na vaše objednávky, vykonávať bežné predbežné zmluvné kontroly, uspokojovať požiadavky, ktoré ste mohli zadať a spravovať príslušný zmluvný vzťah s vami. Vaše údaje sa môžu spracúvať obzvlášť v súvislosti s aktivitami, ktoré sú nevyhnutné alebo súvisia s aktivitou a správou klientov, realizáciou kontrol – pred uzatvorením zmluvy s vami – zameraných na posúdenie vašej kreditnej pozície/úverovej schopnosti a na predchádzanie podvodom, správou zákaziek, dodávkou produktov/služieb, ktoré ste si mohli objednať, vystavovaním faktúr, inkasom platieb, popredajnými službami a technickou pomocou alebo všeobecnými aktivitami v oblasti starostlivosti o zákazníkov a pod. Ak ste sa nezaregistrovali v našom online obchode a dokončili ste objednávku v našom online obchode Distrelec ako hosť, spracúvame údaje podľa odseku 4.2, ktoré sú potrebné na vybavenie a spracovanie vašej objednávky.

Právny základ spracúvania vašich údajov je plnenie zmluvy, v ktorom ste zmluvnou stranou, alebo splnenie vašich požiadaviek pred uzavretím zmluvy.

b. Súlad so zákonnou povinnosťou

Ak to bude potrebné, prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na účel plnenia zákonných povinností (vrátane tých, ktoré sú stanovené v zákone proti praniu špinavých peňazí)v súvislosti so spravovaním zmluvného vzťahu s vami, ako aj všeobecne v súvislosti s činnosťami nevyhnutnými na splnenie vašich požiadaviek.

Poskytnutie vašich údajov na uvedený účel je povinné.

c. Odosielanie komunikačných prostriedkov v súvislosti so spokojnosťou zákazníkov

Ak si zakúpite produkty a/alebo služby prostredníctvom online obchodu Distrelec, telefonicky alebo e-mailom, prevádzkovateľ môže spracovať vaše údaje s cieľom zasielať vám komunikačné prostriedky na zistenie vašej spokojnosti, pokiaľ ide o konkrétnu objednávku/nákup, konkrétne produkty/služby, ktoré ste si mohli objednať alebo zakúpiť, a o to, či vás skúsenosť s nákupom vo všeobecnosti uspokojila. Prevádzkovateľovi to pomôže zlepšiť ponúkanú kvalitu služieb.

V priebehu toho môžu byť vaše údaje spracované na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade so zásadami vymedzenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

V tejto súvislosti vás informujeme, že máte právo voči zasielaniu takýchto komunikačných prostriedkov kedykoľvek bezplatne namietať prostredníctvom prepojenia na zrušenie odberu, ktoré sa nachádza v päte každého vám odoslaného komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov. V prípade, že si uplatníte uvedené právo, prevádzkovateľ vám už ďalej nebude môcť zasielať ďalšie komunikačné prostriedky o spokojnosti zákazníkov, ktoré sa týkajú konkrétneho nákupu/objednávky.

d. Štatistická analýza (t. j. tvorba správy o obchodnej činnosti na úrovni spoločnosti)

Prevádzkovateľ môže vykonávať štatistickú analýzu nákupov, objednávok a iných obchodných činností vykonávaných prevádzkovateľom.

Informácie sa pritom ukladajú zvyčajne v anonymnej forme a sú spracúvané ako celok. Uvedené činnosti preto nezahŕňajú spracovanie vašich údajov v zmysle informácií, ktoré by sa vzťahovali na vás ako na identifikovateľnú osobu.

Pri spracovaní vašich údajov sa použijú bezpečnostné opatrenia na ich ochranu (napríklad pseudonymizácia), pričom samotné spracovanie môže prevádzkovateľ vykonávať na základe oprávneného záujmu.

e. E-mailová komunikácia s odporúčaniami podobných produktov pre existujúcich zákazníkov

Ak uskutočníte objednávku v našom internetovom obchode, budeme spracúvať vašu e-mailovú adresu s cieľom informovať vás o iných produktoch z nášho sortimentu, ktoré sú podobné produktom, ktoré ste si objednali. [Informujeme vás o tom počas procesu uskutočnenia objednávky v našom internetovom obchode.] Právnym základom uvedeného spracúvania je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 prvý pododsek písm. f) GDPR). Máme oprávnený záujem na zasielaní reklamy na náš podobný tovar e-mailom existujúcim zákazníkom, ktorí už uskutočnili objednávku v našom internetovom obchode. Proti prijímaniu týchto e-mailov môžete bezplatne namietať po kliknutí serviceemail@distrelec.com ešte pred spracovaním vašej e-mailovej adresy na tento účel z našej strany. Takisto môžete kedykoľvek a bezplatne namietať neskôr po kliknutí na odkaz na zrušenie odberu, ktorý sa nachádza v každom e-maile.

4.5 POSKYTNUTIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM V EÚ

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše údaje tretím stranám, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú služby nevyhnutné a/alebo funkčne slúžiace na splnenie vašich požiadaviek a/alebo týkajúce sa riadenia činností, ktoré sa vzťahujú na účely uvedené vyššie.

Vaše údaje môžu byť poskytnuté najmä organizáciám, ktoré sú alebo nie sú členmi skupiny spoločností, do ktorých prevádzkovateľ patrí, a ktoré poskytujú prevádzkovateľovi podporu pri spravovaní zmluvného vzťahu s vami, pri vykonávaní predzmluvných kontrol týkajúcich sa vášho úverového hodnotenia alebo predchádzania podvodom, doručovaní zakúpených produktov a služieb, vystavovaní príslušných faktúr, prípadne organizáciám, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi pomocné služby vo vzťahu k uvedeným činnostiam, a to vrátane poskytovateľov IT služieb a/alebo externých konzultantov vo všeobecnosti. Navyše sa na účely zasielania komunikačných materiálov o spokojnosti zákazníkov, pokiaľ ide o konkrétny nákup, ktorý ste mohli uskutočniť, alebo o konkrétnu objednávku, ktorú ste zadali, môžu vaše údaje poskytnúť iným právnickým osobámv rámci skupiny, ktoré ich budú spracúvať v mene prevádzkovateľa.

Uvedené tretie strany môžu spracúvať vaše údaje ako sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľ uchováva aktuálny zoznam sprostredkovateľov, pričom môžete požiadať o prístup k uvedenému zoznamu kontaktovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej vyššie.

Prevádzkovateľ môže tiež poskytnúť vaše údaje tretím stranám, ktorým sa údaje poskytujú na základe zákonnej povinnosti, orgánom verejnej moci, ďalším právnickým osobám, ktoré sú členmi skupiny so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (a obzvlášť tým spoločnostiam v rámci skupiny, ktoré budú zabezpečovať dodanie služieb a/alebo produktov, ktoré ste si objednali/zakúpili), poskytovateľom komerčných informácií, analýz, a štatistík pre podniky, bankovým inštitúciám, ktoré prevádzkovateľ využíva na uskutočňovanie platieb, alebo iným finančným inštitúciám.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle sprístupniť vaše údaje verejnosti.

4.6 PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Na účely uvedené vyššie môže okrem toho dôjsť k prenosu vašich údajov iným právnickým osobám, ktoré patria do skupiny spoločností, ktorej členom je prevádzkovateľ (napr. spoločnostiam v rámci skupiny, ktoré poskytujú služby IT podpory, a/alebo spoločnostiam, ktoré ponúkajú služby nevyhnutné alebo relevantné pre dodanie produktov/služieb, ktoré ste si mohli zakúpiť), alebo spoločnostiam tretích strán so sídlom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru , ktoré ponúkajú služby súvisiace so spracovaním, ktoré vykonáva prevádzkovateľ.

K prípadnému uvedenému prenosu dôjde iba v prípade, ak budú splnené požiadavky stanovené v nariadení. V jednotlivých prípadoch sa prenos môže uskutočniť najmä na základe rozhodnutia o primeranosti vydaného zo strany Európskej komisie, pri prijatí štandardných zmluvných doložiek a/alebo pri poskytnutí iných vhodných záruk pri vykonávaní nariadenia. Pokiaľ ide o naše používanie služby Google Analytics a prenosy, ku ktorým môže v tejto súvislosti dôjsť zo spoločnosti Google do tretích krajín: podrobné informácie o takomto prenose a zavedených ochranných opatreniach nájdete v časti 2.8 vyššie.

Môžete požiadať o informácie o krajinách, do ktorých sa preniesli vaše údaje, kontaktovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej vyššie.

4.7 UPLATNITEĽNÁ DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ sa zásadne usiluje zabezpečiť spracovanie vašich údajov počas doby, ktorá je jednoznačne nevyhnutná na splnenie účelov uvedených vyššie v odseku 4.4.

Nižšie môžete nájsť predovšetkým informácie o dobách uchovávania poskytované prevádzkovateľom pre každý príslušný účel spracovania:

a) na účely splnenia vašich požiadaviek sa vaše údaje budú spracúvať, pokiaľ trvá zmluvný vzťah medzi vami a prevádzkovateľom, to znamená dovtedy, kým nebude riadne zaplatená cena za zakúpené a dodané produkty/služby v prospech prevádzkovateľa a neprestane existovať akákoľvek neuhradená pohľadávka. Následne sa vaše údaje budú uchovávať počas obdobia 11 rokov výlučne na účely plnenia zákonných povinností alebo na ochranu práv prevádzkovateľa;

b) na účely plnenia zákonných povinností budú vaše údaje spracúvané a uchovávané prevádzkovateľom počas doby nevyhnutnej na splnenie uvedených zákonných povinností;

c) na účely zasielania komunikačných prostriedkov o spokojnosti zákazníkov sa budú vaše údaje spracúvať počas doby nevyhnutne potrebnej na vyžiadanie vašej odozvy po zadaní konkrétnej objednávky, prípadnom nákupe alebo objednaní/zakúpení konkrétnych produktov/služieb (uvedený komunikačný prostriedok sa zvyčajne zasiela najneskôr mesiac po poslednej objednávke alebo nákupe). Po odoslaní komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov v súvislosti so zadanou objednávkou, prípadným nákupom alebo objednanými/zakúpenými produktmi/službami už ďalej nebudete dostávať ďalšie komunikačné prostriedky tohto druhu vo veci príslušnej objednávky/nákupu alebo príslušných objednaných/zakúpených produktov/služieb, avšak môže vám byť zaslaný nový komunikačný prostriedok o spokojnosti zákazníkov v prípade, ak zadáte ďalšiu objednávku alebo si zakúpite iné produkty/služby. Kedykoľvek a bezplatne sa môžete rozhodnúť raz a navždy odhlásiť z odberu komunikačných prostriedkov tohto druhu v súvislosti s konkrétnymi objednávkami, nákupmi a/alebo objednanými/zakúpenými konkrétnymi produktmi/službami, a to uplatnením svojho práva namietať prostredníctvom vyhradeného prepojenia, ktoré nájdete v päte každého vám odoslaného komunikačného prostriedku o spokojnosti zákazníkov. V takom prípade prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše údaje na tento účel.

d) na účely štatistickej analýzy, pričom ak informácie spracúvané v tejto súvislosti spadajú pod definíciu údajov, budú vaše údaje spracúvané na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie uvedeného účelu. Prevádzkovateľ sa vo všeobecnosti bude usilovať zabezpečiť, aby údaje boli v anonymnej podobe (alebo aspoň vykoná pseudonymizáciu alebo iné podobné vhodné bezpečnostné opatrenia) a tam, kde je to možné, spracúvať len celkové informácie. V každom prípade budú správy obsahovať iba anonymné informácie. Pre správy obsahujúce iba anonymné informácie sa neukladá žiadne obmedzenie doby uchovávania.

4.8 VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Kedykoľvek počas doby, kedy prevádzkovateľ vlastní alebo spracúva vaše údaje, máte ako dotknutá osoba tieto práva:

právo na prístup – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a akékoľvek informácie v súvislosti s ich spracúvaním,

právo na opravu – máte právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov bez zbytočného odkladu,

právo na vymazanie – v prípade splnenia podmienok uvedených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov máte právo na vymazanie svojich údajov z našich záznamov,

právo na obmedzenie spracúvania – pri splnení určitých podmienok máte právo obmedziť spracúvanie údajov prevádzkovateľom,

právo na prenosnosť – máte právo na prenos údajov, ktorými disponujeme, k inému prevádzkovateľovi,

právo namietať – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu svojich údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a proti profilovaniu, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

právo odvolať súhlas – máte právo kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracúvaním údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu – v prípade, ak prevádzkovateľ odmietne splniť vašu žiadosť o uplatnenie práv vymedzených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, musí vám uviesť dôvod takéhoto odmietnutia. V prípade potreby máte právo podať sťažnosť podľa ustanovenia v odseku nižšie.

Ak máte záujem uplatniť si práva vymedzené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, kontaktujte prevádzkovateľa prostredníctvom vyhradenej e-mailovej adresy info-sk@distrelec.com, telefonicky na čísle +421 233527833 alebo expresného kuriéra na adrese Dresdner Straße 47, AT-1200 Wien.

4.9 SŤAŽNOSTI

Ak si želáte predložiť podnet o spracúvaní vašich údajov prevádzkovateľom alebo o riešení vašej sťažnosti, máte právo podať sťažnosť priamo príslušnému dozornému orgánu.