Uskladnenie a usporiadanie nástrojov

Použite ikony vpravo na prepnutie medzi kategóriou prehľadu a filtrovaným zobrazením.