Kvalita a životné prostredie

Zodpovedne zaobchádzať so zdrojmi

Skupina Distrelec sa dôsledne riadi právnymi a normatívnymi požiadavkami. Považujeme sa sami navyše za priekopníka a ihneď aplikujeme najnovšie poznatky: Obsah mnohých pravidiel a predpisov pokiaľ možno dlho dopredu integrujeme do našich podnikových procesov. Vieme, že naše prostredie musí byť trvale chránené, a v súlade s touto filozofiou sa preto aktívne podieľame na rade projektov v oblasti životného prostredia.

Ochrana životného prostredia v službách našim zákazníkom

Početné opatrenia v oblasti starostlivosti o životné prostredie, zavedené skupinou Distrelec, veľmi uľahčujú procesy v každodennej práci našich klientov: Dbáme na to, aby sa látky, ktoré sú potenciálne škodlivé alebo nebezpečné pre životné prostredie alebo zdravie ľudí, vo výrobkoch alebo ich obaloch nepoužívali vôbec alebo aspoň, aby ich použitie zostalo výrazne pod zákonnými limitmi. Okrem iného dodržiavame predpisy o vracaní a výkupe baliacich materiálov. Pre vás ako zákazníka to znamená, že nemusíte absolvovať žiadne časovo náročné a nákladné schvaľovacie procesy.

Vždy aktuálne informácie o ochrane životného prostredia

Ak máte otázky o použitých zložkách - či už použitých na konzerváciu počas prepravy alebo v konštrukcii samotných zariadení - poskytneme vám hneď niekoľko možností, ako získať informácie: V online katalógu je pomocou farebných symbolov upozorňované na prípadné použitie (alebo nepoužívanie) nebezpečných látok. V online informačnom centre sú vždy k jednoduchému stiahnutiu k dispozícii aktuálne informácie. Ale aj osobne Vám naši pracovníci radi poskytnú požadované informácie, na mieste a po telefóne. Novinári môžu v našej tlačovej kancelárii zistiť všetko, čo ich zaujíma.

ISO 9001:2015 Jednoducho viac kvality

S certifikovaným systémom riadenia kvality podľa štandardu ISO 9001:2015 umožňujeme našim zákazníkom a partnerom transparentné a objektívne posúdenie našich služieb.

Stiahnite si certifikát

Konfliktné minerály v dodávateľskom reťazci

Podporujeme Dodd-Frankov zákon na obmedzenie nelegálnej ťažby prírodných zdrojov v oblastiach konfliktov. Naši dodávatelia sú povinní zabezpečiť, aby suroviny boli legálneho pôvodu.

„Vyhlásenie o záväzku“ na stiahnutie (iba v angličtine)