Zariadenia vydávajúce povel a signalizačné zariadenia